SONAR-beskyttelse

Symantec Online Network for Advanced Response (SONAR) gir sanntidsbeskyttelse mot trusler ved å oppdage ukjente sikkerhetsrisikoer på datamaskinen proaktivt. SONAR identifiserer spirende trusler basert på oppførselen til tilleggsprogrammer. SONAR er raskere enn de tradisjonelle, signaturbaserte trusseloppdagingsteknikkene. SONAR oppdager og beskytter deg mot skadelig kode, selv før nye virusdefinisjoner er tilgjengelige gjennom LiveUpdate.

Symantec anbefaler at datamaskinen alltid er tilkoblet Internett, så den får sanntidsbeskyttelse mot trusler ved at ukjente sikkerhetsrisikoer på datamaskinen oppdages proaktivt.

SONAR blokkerer og fjerner trusler med høyt risikonivå automatisk. Norton Business Suite varsler deg når trusler med høyt risikonivå oppdages og fjernes. SONAR gir deg høyest grad av kontroll når lavrisikotrusler oppdages.

SONAR-beskyttelse omfatter følgende alternativer:

Beskyttelse for nettverksstasjon

Med dette alternativet kan du beskytte alle nettverksstasjonene datamaskinen er koblet til. Du kan aktivere eller deaktivere beskyttelse av nettverksstasjoner. Nettverksstasjoner er mer utsatt for infeksjoner, så Symantec anbefaler at du har dette alternativet aktivert for å få bedre beskyttelse.

SONAR avansert modus

SONAR bruker heuristisk teknologi for å kontrollere mistenkelige trekk ved en fil, og kategorisere den som infisert. SONAR kategoriserer trusselen med enten høyt eller lavt risikonivå, ut fra hvor mistenkelig filen virker. Avhengig av hvilket alternativ du velger, fjerner Norton Business Suite trusler med høyt risikonivå automatisk. Norton Business Suite varsler deg om alle trusler med lavt risikonivå når SONAR oppdager dem for første gang. Du kan deretter tillate eller blokkere de mistenkelige aktivitetene. Når du tillater en hendelse, legger Norton Business Suite til hendelsesdetaljene på listen over tillatte hendelser som den avanserte, heuristiske motoren bruker til oppdagelse av trusler. Når Norton Business Suite har lagt til hendelsesdetaljene på listen, ignorerer avanserte, heuristiske søk slike hendelser i fremtiden. Norton Business Suite gir ikke beskjed neste gang SONAR oppdager en slik hendelse.

SONAR avansert modus omfatter følgende alternativer:

 • Av

  Slå av Avansert modus.

  SONAR oppdager og fjerner kun trusler med høyt risikonivå. Trusler med lavt risikonivå ignoreres.

 • Automatisk

  SONAR oppdager trusler med både høyt og lavt risikonivå.

  Du kan velge om Norton Business Suite skal gi deg beskjed når trusler med lavt risikonivå oppdages. Dette er den anbefalte innstillingen.

 • Aggressiv

  SONAR oppdager både trusler med høyt risikonivå, og trusler med lavt risikonivå som kun har få mistenkelige trekk.

  SONAR fjerner trusler med høyt risikonivå, og varsler deg om alle trusler med lavt risikonivå.

  Denne innstillingen er meget følsom, og kan føre til at trygge filer identifiseres som trusler. Vi anbefaler at den kun brukes av avanserte brukere.

Fjern risikoelementer automatisk

Dette alternativet fjerner alle risikoene SONAR finner. Norton Business Suite fjerner som standard bare trusler med høyt risikonivå. Du kan imidlertid angi at Norton Business Suite skal fjerne alle trusler automatisk, eller spørre deg.

Velg mellom følgende alternativer:

 • Alltid

  Fjerner alle trusler SONAR finner.

 • Kun elementer med høyt risikonivå

  Fjerner alle alvorlige risikoer SONAR finner.

 • Spør meg

  Du får et varsel hvis SONAR finner en trussel.

Fjern risikoelementer hvis jeg ikke er til stede

SONAR oppdager automatisk alle trusler og fjerner dem når du er logget av og ikke bruker datamaskinen.

Velg mellom følgende alternativer:

 • Alltid

  Fjerner alle trusler SONAR finner.

 • Kun elementer med høyt risikonivå

  Fjerner alle alvorlige risikoer SONAR finner.

 • Ignorer

  Fjerner ikke trusselen. Norton Business Suite overlater til deg å velge hva du vil gjøre med trusselen SONAR har oppdaget.

Vis blokkeringsvarsler fra SONAR

Med dette alternativet kan du aktivere eller deaktivere blokkeringsvarsler fra SONAR. Med Norton Business Suite kan du undertrykke SONAR-blokkeringsvarslene.

Vinduet Vis blokkeringsvarsler fra SONAR inneholder følgende alternativer:

 • Vis alle

  Norton Business Suite varsler deg når SONAR blokkerer mistenkelig programaktivitet.

 • Bare loggfør

  Norton Business Suite undertrykker varsler når SONAR blokkerer mistenkelig programaktivitet. Norton Business Suite undertrykker varsler og loggfører detaljene om den blokkerte mistenkelige programaktiviteten, i vinduet Sikkerhetslogg.

  Du åpner Sikkerhetslogg -vinduet ved å klikke på Sjekk sikkerhetslogg i Oppgaver-vinduet i Norton Business Suite.

Om SONAR-beskyttelse

Slå SONAR-beskyttelse av og på

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v26386563_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 25/07/2013