Andre produkter

Ytelsesovervåkning

Med alternativet Ytelsesovervåkning kan du overvåke ytelsen til datamaskinen. Når alternativet Ytelsesovervåkning er slått på, overvåker Norton 360 Online CPU-bruken og minnebruken på datamaskinen. Det overvåker også viktige systemaktiviteter som du har utført i løpet av de tre siste månedene. Systemaktiviteter inkluderer installeringer, nedlastinger, optimaliseringer, trusseloppdagelse, utførte hurtigsøk og ytelsesvarsler.

Hvis du slår av Ytelsesovervåkning, overvåker og viser ikke Norton 360 Online informasjon om ressursbruk. Når du klikker på alternativet Oppsummering i hovedvinduet, kommer vinduet Oppsummering opp, men det viser ikke informasjon om CPU- og minnebruk. Vinduet viser heller ikke detaljer om viktige systemaktiviteter. Du kan imidlertid slå på dette alternativet fra det overlappende vinduet i Oppsummering -vinduet.

Følgende alternativer er tilgjengelige når Ytelsesovervåkning er slått på:

Ytelsesvarsling

Viser om du får beskjed når et program eller en prosess bruker mer systemressurser enn normalt

Ytelsesvarselet fra Norton 360 Online viser informasjon om hvilket program det er snakk om, og hvilke ressurser det bruker mye av. Du kan klikke på koblingen Detaljer og innstillinger i varselet for å se mer informasjon om ressursforbruket til programmet. Vinduet File Insight viser detaljer om filen, opphavet til den samt den totale ressursbruken for programmet. Fra vinduet File Insight kan du velge å utelate programmet fra overvåkning. Du kan bruke alternativet Innstillinger i File Insight -vinduet til å deaktivere Ytelsesvarsling.

Velg mellom følgende alternativer:

 • : Slår på ytelsesvarsler.

  Velg dette alternativet hvis du ønsker at Norton 360 Online skal gi deg varsler om ytelse. I tillegg registrerer Norton 360 Online all aktivitet relatert til ytelsesvarsler, i Sikkerhetslogg -vinduet. Alternativet er avmerket som standard.

 • Bare loggfør : Overvåker systemressursbruken, og registrerer detaljer om ytelsesvarsler.

  Norton 360 Online varsler deg ikke når ressursforbruket til et program eller en prosess overskrider grensen for systemressursbruk. Det registrerer imidlertid alle aktiviteter relatert til ytelsesvarsler, i Sikkerhetslogg -vinduet. Du kan vise detaljer relatert til ytelsesvarsler under kategorien Ytelsesvarsel i Sikkerhetslogg -vinduet.

 • Av : Slår av ytelsesvarsler.

  Velg dette alternativet hvis du ikke ønsker at Norton 360 Online skal gi deg varsler om ytelse.

Profil for ressursforbruk ved varsling

Her kan du konfigurere en profil for hva slags ressursgrenser som skal utløse ytelsesvarsler.

Når systemressursforbruket til et program overskrider en definert grense, viser Norton 360 Online et ytelsesvarsel. Du kan konfigurere følgende alternativer for ressursgrenseprofiler:

 • Lavt

 • Middels

 • Høyt

Som standard er grenseprofilen satt til Middels.

Bruk profil for lavt ressursbruk ved batterikjøring

Indikerer om Norton 360 Online skal sette profilen til lavt forbruk når datamaskinen går på batteriet.

Når du velger en profil med lavt forbruk, benytter alle programmer så lite ressurser som mulig. Når ressursforbruket til et program overskrider en definert grense, viser Norton 360 Online et ytelsesvarsel.

Varsel for høy bruk av

Viser systemressurskategoriene som påvirker ytelsen til datamaskinen.

Du kan velge hvilke systemressurser du vil at Norton 360 Online skal overvåke.

Du kan konfigurere følgende systemressurser:

 • CPU

 • Minne

 • Disk

 • Referanser

Programutelatelser

Her kan du velge programmer som skal utelates fra ytelsesvarsler

Hvis du kjører viktige programmer som bruker mye CPU, minne eller diskplass, kan du legge dem til listen Programutelatelser. Når du legger til et program på Programutelatelser -listen, varsler ikke Norton 360 Online deg når ressursforbruket til programmet overskrider grensen for systemressursbruk.

Utelate programmer fra ytelsesvarsler

Om System Insight

Om overvåking av systemaktivitet

Om Ytelsesvarsling

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v25421380_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 26/08/2011