Ytelsesovervåkning

Med alternativet Ytelsesovervåkning kan du overvåke ytelsen til datamaskinen. Når alternativet Ytelsesovervåkning er slått på, overvåker Norton Business Suite CPU-bruken og minnebruken på datamaskinen. Det overvåker også viktige systemaktiviteter som du har utført i løpet av de tre siste månedene. Systemaktiviteter inkluderer installeringer, nedlastinger, optimaliseringer, trusseloppdagelse, utførte hurtigsøk og ytelsesvarsler.

Hvis du slår av Ytelsesovervåkning, overvåker og viser ikke Norton Business Suite informasjon om ressursbruk. Når du klikker på alternativet Oppsummering i hovedvinduet, kommer vinduet Oppsummering opp, men det viser ikke informasjon om CPU- og minnebruk. Vinduet viser heller ikke detaljer om viktige systemaktiviteter. Du kan imidlertid slå på dette alternativet fra det overlappende vinduet i Oppsummering -vinduet.

Følgende alternativer er tilgjengelige når Ytelsesovervåkning er slått på:

Ytelsesvarsling

Viser om du får beskjed når et program eller en prosess bruker mer systemressurser enn normalt.

Ytelsesvarselet fra Norton Business Suite viser informasjon om hvilket program det er snakk om, og hvilke ressurser det bruker mye av. Du kan klikke på koblingen Detaljer og innstillinger i varselet for å se mer informasjon om ressursforbruket til programmet. Vinduet File Insight viser omdømmedetaljer om filen, opphavet til den samt den totale ressursbruken til programmet. Fra vinduet File Insight kan du velge å utelate programmet fra overvåkning. Du kan bruke alternativet Innstillinger i File Insight -vinduet til å deaktivere Ytelsesvarsling.

Velg mellom følgende alternativer:

 • : Slår på ytelsesvarsler.

  Velg dette alternativet hvis du ønsker at Norton Business Suite skal gi deg varsler om ytelse. I tillegg registrerer Norton Business Suite all aktivitet relatert til ytelsesvarsler, i Sikkerhetslogg -vinduet.

  Som standard er ytelsesvarsling slått .

 • Bare loggfør : Overvåker systemressursbruken, og registrerer detaljer om ytelsesvarsler.

  Norton Business Suite varsler deg ikke når ressursforbruket til et program eller en prosess overskrider grensen for systemressursbruk. Det registrerer imidlertid alle aktiviteter relatert til ytelsesvarsler, i Sikkerhetslogg -vinduet. Du kan se detaljer relatert til ytelsesvarsler under kategorien Ytelsesvarsel i Sikkerhetslogg -vinduet.

 • Av : Slår av ytelsesvarsler.

  Velg dette alternativet hvis du ikke ønsker at Norton Business Suite skal gi deg varsler om ytelse.

Profil for ressursforbruk ved varsling

Her kan du konfigurere en profil for hva slags grenser som utløser ytelsesvarsler.

Når systemressursforbruket til et program overskrider en definert grense, viser Norton Business Suite et ytelsesvarsel. Du kan konfigurere følgende alternativer for ressursgrenseprofiler:

 • Lavt

 • Middels

 • Høyt

Som standard er grenseprofilen satt til Middels.

Bruk profil for lavt ressursbruk ved batterikjøring

Indikerer om Norton Business Suite skal sette profilen til lavt forbruk når datamaskinen går på batteriet.

Når du velger en profil med lavt forbruk, sørger Norton Business Suite for at alle programmer benytter så lite ressurser som mulig. Når ressursforbruket til et program overskrider en definert grense, viser Norton Business Suite et ytelsesvarsel.

Varsel for høy bruk av

Viser systemressurskategoriene som påvirker ytelsen til datamaskinen.

Du kan velge hvilke systemressurser du vil at Norton Business Suite skal overvåke.

Du kan konfigurere følgende systemressurser for ytelsesovervåkning:

 • CPU

 • Minne

 • Disk

 • Referanser

Programutelatelser

Her kan du velge programmer som skal utelates fra ytelsesvarsler.

Hvis du kjører viktige programmer som bruker mye CPU, minne eller diskplass, kan du legge dem til listen Programutelatelser. Når du legger til et program på Programutelatelser -listen, varsler ikke Norton Business Suite deg når ressursforbruket til programmet overskrider grensen for systemressursbruk.

Utelate programmer fra ytelsesvarsler

Om System Insight

Om overvåking av systemaktivitet

Om Ytelsesvarsling

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v25421380_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 03/01/2013