Andre produkter

Søke i utvalgte stasjoner, mapper eller filer

Iblant kan det hende at du vil gjennomsøke en bestemt fil, flyttbare stasjoner, en av stasjonene på datamaskinen, eller mapper eller filer på datamaskinen. Hvis du for eksempel har en ekstern stasjon og mistenker at det er et virus på den, kan du gjennomsøke bare den stasjonen. Og hvis du har mottatt en komprimert fil i en e-post, og mistenker at filen inneholder et virus, kan du søke gjennom dette elementet.

Slik gjennomsøker du enkeltelementer:

 1. I hovedvinduet til Norton 360 Online klikker du på PC-sikkerhet og Kjør søk.

 2. Klikk på Egendefinert søk under Datamaskinsøk, i vinduet Søk.

 3. Klikk på .

 4. I vinduet Søk gjør du ett av følgende:

  • Når du skal søke på bestemte stasjoner, klikker du på Kjør ved siden av Søk på stasjon, velger stasjonene du vil søke på, og klikker på Søk.

  • Når du skal søke i bestemte mapper, klikker du på Kjør ved siden av Folder Scan, velger mappene du vil søke i, og klikker på Søk.

  • Når du skal søke i bestemte filer, klikker du på Kjør ved siden av File Scan, velger filene du vil søke i, og klikker på Søk.

   Du kan også trykke på Ctrl og merke flere filer.

   Du kan bruke følgende alternativer til å stanse et søk midlertidig:

   Pause

   Stanser et egendefinert søk midlertidig.

   Klikk på Fortsett for å fortsette søket.

   Stopp

   Avslutter søket.

   Klikk på Ja for å bekrefte.

 5. I vinduet Resultatoversikt gjør du ett av følgende:

  • Hvis ingen elementer krever spesiell oppmerksomhet, klikker du på Fullfør.

  • Hvis noen av elementene krever spesiell oppmerksomhet, kan du gå gjennom dem i vinduet Trusler funnet.

Om vinduet Resultatoversikt

Om vinduet Trusler oppdaget

Om Datamaskinsøk

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v2526250_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 23/08/2011