Andre produkter

Se gjennom varsler fra Auto-Protect

Auto-Protect søker gjennom filer etter virus, ormer og trojanske hester når du utfører en handling med filene, for eksempel når du flytter, kopierer eller åpner dem.

Det søkes også etter spionprogrammer, reklameprogrammer og andre sikkerhetsrisikoer.

Hvis Auto-Protect oppdager mistenkelig aktivitet, logger den en melding i Sikkerhetslogg om at det er funnet en sikkerhetsrisiko, og at denne er blitt eliminert.

Hvis Auto-Protect finner ett eller flere virus, blir disse enten fikset eller slettet, og du blir varslet om dette. I varselet står det hvilken fil som ble fikset/slettet, og hva slags virus, trojaner eller orm filen var infisert med. Du trenger ikke foreta deg noe.

Slik ser du gjennom varsler fra Auto-Protect:

 1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Oppgaver.

 2. Klikk på Sjekk sikkerhetslogg under Generelle oppgaver i vinduet Oppgaver.

 3. Velg kategorien du vil se varsler fra Auto-Protect for, i rullegardinlisten Vis.

  Velg mellom følgende alternativer:

  Nyeste loggelementer

  Se gjennom Auto-Protect-varsler som er mottatt de siste sju dagene.

  Alle loggelementer

  Se gjennom alle Auto-Protect-varslene som er mottatt.

  Løste sikkerhetsrisikoer

  Se gjennom alle løste sikkerhetstrusler.

  Kategorien Løste sikkerhetsrisikoer inneholder de infiserte filene som Norton 360 Online reparerer, fjerner eller isolerer.

  Uløste sikkerhetsrisikoer

  Se listen med uløste sikkerhetsrisikoer.

  Kategorien Uløste sikkerhetsrisikoer inneholder de infiserte filene som Norton 360 Online ikke kunne utføre noen handling for. Denne kategorien inneholder for det meste risikoer på lavt nivå som krever din oppmerksomhet for passende handling.

 4. Klikk på koblingen Alternativer i ruten til høyre.

  Dette alternativet vises som Gjenopprett og alternativer for noen elementer.

  Hvis én eller flere sikkerhetsrisikoer, som spionprogrammer, er funnet, kan du utføre handlinger på disse elementene, hvis nødvendig.

 5. I vinduet Trussel oppdaget kan du velge en handling du vil utføre på risikoen.

  Her følger noen av alternativene du finner i vinduet Trussel oppdaget :

  Gjenopprett og utelat denne filen

  Returnerer det valgte, isolerte elementet til sin opprinnelige plassering, og utelater det fra fremtidige søk.

  Dette alternativet er tilgjengelig for oppdagede virustrusler og trusler som ikke er virus.

  Utelat dette programmet

  Utelater sikkerhetsrisikoen fra fremtidige søk.

  Norton 360 Online legger sikkerhetsrisikoen til i tilsvarende utelatelsesliste.

  Manuell løsning (anbefalt)

  Med dette alternativet kan du løse problemet manuelt.

  Dersom du eliminerer en trussel manuelt, må du fjerne trusselinformasjonen fra vinduet Sikkerhetslogg.

  Fjern denne filen (kan føre til at leseren lukkes) (anbefales)

  Fjerner sikkerhetsrisikoen fra datamaskinen, og setter den i isolasjon.

  Dette alternativet er tilgjengelig for risikoer som må behandles.

  Fjern denne filen (kan føre til at leseren lukkes)

  Fjerner den valgte sikkerhetsrisikoen fra datamaskinen, og setter den i isolasjon.

  Dette alternativet er tilgjengelig for sikkerhetsrisikoer som må behandles og fjernes manuelt.

  Dette alternativet er også tilgjengelig for sikkerhetsrisikoer som er satt i isolasjon manuelt.

  Fjern fra loggen

  Fjerner den valgte sikkerhetsrisikoen fra sikkerhetsloggen.

  Få hjelp (anbefales)

  Åpner webområdet Symantec Security Response.

  Dette alternativet er tilgjengelig for sikkerhetsrisikoer som må behandles og fjernes manuelt. Du kan bruke webområdet for Symantec Security Response til å finne informasjon om manuell fjerning av den aktuelle risikoen, og generell informasjon om den.

  Send til Symantec

  Sender sikkerhetsrisikoen til Symantec.

  I noen tilfeller identifiserer kanskje ikke Norton 360 Online et element som en sikkerhetsrisiko, men du mistenker likevel at elementet er infisert. I slike tilfeller kan du bruke dette alternativet til å sende elementet inn til Symantec for videre analyse.

Vise elementer i Sikkerhetslogg

Om å finne virus, spionprogrammer og andre risikoelementer

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v2524428_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 18/10/2011