Andre produkter

Norton Online Family

Norton Online Family er et foreldrestyringsprogram som gir deg en smart måte å beskytte barna mot farer på Internett på. Med Norton Online Family kan du overvåke og styre Internett-aktivitetene til barna dine fra en hvilken som helst datamaskin som er tilkoblet Internett. Du må installere Norton Safety Minder på alle datamaskiner barna bruker. Når Norton Safety Minder er installert på en datamaskin barna bruker, overvåker og håndterer Norton Online Family barnas Internett-aktiviteter. Norton Online Family bruker bestemte grenser som er basert på barnets alder. Du kan tilpasse disse grensene for hvert av barna.

Du kan bruke Norton Online Family til å styre barnas datamaskinbruk. Med Norton Online Family får du en bedre forståelse av hva barna gjør på nettet, slik at du kan beskytte og veilede dem.

Ved å bruke Norton Online Family kan du styre Internett-aktivitetene til barna dine på følgende måter:

  • Overvåke og håndtere webområder som barna besøker.

  • Håndtere og overvåke hvordan barna bruker datamaskinen.

  • Overvåke og håndtere barnas aktiviteter på sosiale nettverk.

  • Overvåke og håndtere barnas bruk av direktemeldingsprogrammer.

  • Overvåke og håndtere barnas søk på Internett.

  • Lage grenser for barna, basert på alder og modenhet.

Etter at du har installert og konfigurert Norton Safety Minder, kan du logge deg på Norton Online Family fra nedre del av hovedvinduet til Norton 360 Online. Du kan også vise varsler og aktivitetsdetaljer i denne delen.

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle versjoner av Norton 360 Online.

Hvis du vil ha hjelp med konfigureringen av Norton Online Family, kan du gå hit:

https://onlinefamily.norton.com/familysafety/help/what-you-should-know.jsp

Om hovedvinduet i Norton 360 Online

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v24930341_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 30/09/2011