Andre produkter

Oppsummering

I vinduet Oppsummering vises en forstørret visning av prosessorbruken til enkeltprosesser som kjører på systemet. Dette vinduet viser prosessordiagrammet, som gir en oversikt over prosessorbruk på systemet og per prosess.

Prosessordiagrammet i vinduet Oppsummering er et sanntidsdiagram over prosessorbruk. Diagrammet viser ytelsen sekund for sekund. Grafen viser ytelsen i løpet av de siste 90 minuttene, eller siden du slo på datamaskinen. Diagrammet oppdateres hvert 15. sekund.

Diagrammet går fra høyre mot venstre, og den nyeste informasjonen vises helt til høyre i diagrammet. Det blå mønsteret i diagrammet viser den totale prosessorbruken, og det rosa mønsteret viser bruken per prosess. Når du åpner Oppsummering -vinduet, viser CPU-grafen kun det rosa mønstret for de siste ti minuttene.

Om overvåking av systemaktivitet

Om CPU- og minnegrafer

Vise CPU- og minnegrafer

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v24879983_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 05/04/2011