Andre produkter

File Insight

I vinduet File Insight kan du se detaljert og organisert informasjon om elementer som utgjør en sikkerhetsrisiko. Du får se risikonivå og kilde i File Insight. Du kan også se flere detaljer om sikkerhetsrisikoen og hvordan den påvirker systemet.

Vinduet File Insight har følgende kategorier i venstre rute:

Detaljer

Viser informasjon som fellesskapsbruk og effekten av risikoen.

Du kan se detaljer som datoen da filen ble opprettet. Du kan avgjøre om filen er et oppstartselement, og når filen sist var i bruk.

Du kan også vise hvor mye andre brukere i fellesskapet har benyttet seg av filen, for slik å avgjøre om den er genuin. Symantec bruker strenge, statistiske metoder til å avgjøre om en fil er trygg og kan klassifiseres som Godt.

Du kan også se hvilken effekt filen har på datamaskinen.

Opprinnelse

Viser informasjon om opphavet til filen.

Opphavsinformasjonen til en fil er tilgjengelig hvis du lastet den ned eller opprettet den etter at du installerte Norton 360 Online. Du kan bestemme sikkerhetsnivået for filen. Du kan også vise seks nivåer med overordnede filer for filen.

Hvis filen ble lastet ned, kan du se URLen til kilden der filen ble lastet ned. Du kan bruke koblingen Mer info til å gå til Norton Safe Web-siden. Her kan du se sikkerhetsnivået til webområdet som filen ble lastet ned fra.

Hvis opphavsinformasjon ikke er tilgjengelig for en fil, deaktiverer Norton 360 Online kategorien Opprinnelse.

Aktivitet

Informerer om hvilke handlinger filen har utført. Hvis du vil vise informasjon om handlingene, kan du velge et alternativ i rullegardinlisten Vis. Filhandlinger viser banen til den infiserte filen på datamaskinen. Registerhandlinger viser registeroppføringene til den infiserte filen.

Du kan bruke alternativet Zoom for å se ytelsesgrafen til prosessen. Du kan bruke ytelsesgrafen til å finne ut av effekten prosessen har på den totale prosessorbruken på datamaskinen. Hvis ytelsesgrafen ikke er tilgjengelig, vises ikke Zoom -koblingen.

Ut fra alvorlighetsgraden til sikkerhetsrisikoen, kan det hende at Norton 360 Online viser noen av følgende alternativer i vinduet File Insight :

Finn denne filen

Med denne funksjonen kan du hente filen fra der den er lagret på datamaskinen

Mer informasjon

Denne koblingen tar deg til den elektroniske veiledningssiden, der du kan finne mer informasjon

Du finner dette alternativet nederst i vinduet.

Alternativer

Her kan du vise vinduet Trussel oppdaget, der du kan se handlingene du kan utføre på sikkerhetsrisikoen

Du kan bruke ikonet ved alternativet Finn denne filen for å kopiere data fra vinduet File Insight til utklippstavlen. Når du har kopiert innholdet til utklippstavlen, kan du åpne et dokument, lime inn dataene og lagre dokumentet.

Om vinduet File Insight

Om vinduet Trussel oppdaget

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v24809110_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 26/04/2011