File Insight

I vinduet File Insight kan du se detaljert og organisert informasjon om elementer som utgjør en sikkerhetsrisiko. Du får se risikonivå og kilde i File Insight. Du kan også se flere detaljer om sikkerhetsrisikoen og hvordan den påvirker systemet.

Vinduet File Insight har følgende kategorier i venstre rute:

Detaljer

Viser informasjon som fellesskapsbruk og effekten av risikoen.

Du kan se detaljer som datoen da filen ble opprettet. Du kan avgjøre om filen er et oppstartselement, og når filen sist var i bruk.

Du kan også vise hvor mye andre brukere i fellesskapet har benyttet seg av filen, for slik å avgjøre om den er genuin. Symantec bruker strenge, statistiske metoder til å avgjøre om en fil er trygg og kan klassifiseres som Godt.

Du kan også se hvilken effekt filen har på datamaskinen.

Opprinnelse

Viser informasjon om opphavet til filen.

Opphavsinformasjonen til en fil er tilgjengelig hvis du lastet den ned eller opprettet den etter at du installerte Norton Business Suite. Du kan bestemme sikkerhetsnivået for filen. Du kan også vise seks nivåer med overordnede filer for filen.

Hvis filen ble lastet ned, kan du se URLen til kilden der filen ble lastet ned. Du kan bruke koblingen Mer info til å åpne nettstedet til Norton Safe. Her kan du se sikkerhetsnivået til nettstedet som filen ble lastet ned fra.

Hvis opphavsinformasjon ikke er tilgjengelig for en fil, deaktiverer Norton Business Suite kategorien Opprinnelse.

Aktivitet

Informerer om hvilke handlinger filen har utført. Hvis du vil vise informasjon om handlingene, kan du velge et alternativ i rullegardinlisten Vis. Filhandlinger viser banen til den infiserte filen på datamaskinen. Registerhandlinger viser registeroppføringene til den infiserte filen.

Du kan bruke alternativet Zoom for å se ytelsesgrafen til prosessen. Du kan bruke ytelsesgrafen til å finne ut av effekten prosessen har på den totale prosessorbruken på datamaskinen. Hvis ytelsesgrafen ikke er tilgjengelig, deaktiverer Norton Business Suite denne Zoom -koblingen.

Ut fra alvorlighetsgraden til sikkerhetsrisikoen, kan det hende at Norton Business Suite viser noen av følgende alternativer i vinduet File Insight :

Finn

Med denne funksjonen kan du hente filen fra der den er lagret på datamaskinen

Alternativer

Her kan du vise vinduet Trussel oppdaget, der du kan se handlingene du kan utføre på sikkerhetsrisikoen

Du kan bruke alternativet Kopier til utklippstavle til å kopiere dataene fra vinduet File Insight til utklippstavlen. Du finner dette alternativet nederst i vinduet. Når du har kopiert dataene til utklippstavlen, kan du åpne et dokument, lime inn dataene og lagre dokumentet.

Alternativet Kopier til utklippstavle er deaktivert for brukerkontoer uten administratorrettigheter.

Om vinduet File Insight

Om vinduet Trussel oppdaget

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v24809110_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 28/07/2013