Nettverkssikkerhetskart - Klareringskontroll

Klareringskontroll-nettverket viser alle enhetene du manuelt legger til nettverkssikkerhetskartet. Du kan bruke Nettverkssikkerhetskart - Klareringskontroll-nettverket til å overvåke enheter du har lagt til nettverket manuelt.

Du kan ikke redigere detaljene for Klareringskontroll-nettverket.

Nettverkssikkerhetskart - Klareringskontroll-nettverket inkluderer følgende:

Nettverkskart

Angir enhetene du har lagt til nettverket manuelt

Sammen med hver tillagte enhet, viser nettverkskartet ikonet, navnet og klareringsnivået. Du kan bruke pilene for å se alle enhetene som du har lagt til manuelt på nettverkskartet.

Område for enhetsdetaljer

Viser detaljene for hver enhet på nettverkskartet

Dette omfatter enhetsnavnet, kategorien, klareringsnivået, IP-adressen og den fysiske adressen. Du kan endre enhetsnavn fra området Enhetsdetaljer. Du kan også vise og endre klareringsnivået for en enhet.

Standard klareringsnivå for enheter du legger til nettverkssikkerhetskartet, er Beskyttet. Hvis du klarerer en enhet som ikke er på nettverket ditt, kan du utsette datamaskinen for sikkerhetsrisikoer.

Område for nettverksdetaljer

Med dette alternativet kan du legge til eller fjerne en enhet som du har lagt til manuelt

Du kan bruke følgende alternativer i vinduet Nettverkssikkerhetskart - Klareringskontroll-nettverk:

Oppdater

Brukes til å oppdatere Nettverkssikkerhetskart - Klareringskontroll-nettverket og vise de siste konfigurasjonsendringene

Plusstegn ( + )

Brukes til å legge til en enhet på Klareringskontroll-nettverket manuelt

Minustegn ( - )

Brukes til å fjerne en enhet fra Klareringskontroll-nettverket

Rediger

Med koblingen Rediger ved Enhetsnavn kan du endre navn på enheten.

Med koblingen Rediger ved Klareringsnivå kan du endre klareringsnivået til enheten.

Om nettverkssikkerhetskartet

Endre klareringsnivået for nettverket og enhetene

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v24808142_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 19/05/2013