Andre produkter

File Insight

I vinduet File Insight kan du se detaljer om interessante filer på datamaskinen. I dette vinduet får du organisert informasjon om filen. Denne informasjonen inkluderer generelle detaljer, informasjon om opprinnelse, ressursbruk samt hvilke handlinger filen har utført på systemet.

Vinduet File Insight inneholder ulike detaljer om et element i sikkerhetsloggen. Disse detaljene klassifiseres i ulike kategorier i vinduet File Insight. Du kan velge en kategori i venstre rute for å se flere detaljer om den i høyre rute.

Vinduet File Insight har følgende kategorier i venstre rute:

Detaljer

Viser informasjon som klareringsnivå, fellesskapsbruk, tidspunktet da filen ble sluppet og hvor stabil filen er.

Stabilitetsrangeringene kan variere etter operativsystemet.

Du kan se hvordan andre brukere i fellesskapet har benyttet seg av filen, for slik å avgjøre om den er genuin. Alvorlighetsgraden gir informasjon om risikoen knyttet til filen.

Du kan også se hvilken effekt filen har på datamaskinen.

Du kan se detaljer som signatur, versjon og datoen da filen ble opprettet. Du kan også avgjøre om filen er en oppstartsfil, og når filen sist var i bruk.

Opprinnelse

Viser informasjon om opphavet til filen.

Opphavsinformasjonen til en fil er bare tilgjengelig hvis du lastet den ned eller opprettet den etter at du installerte Norton 360 Online. Du kan se filnavnet og URLen for kilden der filen ble lastet ned, hvis denne informasjonen er tilgjengelig. Du kan vise seks nivåer med overordnede filer for filen. I tillegg kan du bestemme sikkerhetsnivået for filen.

Hvis opphavsinformasjon ikke er tilgjengelig for en fil, deaktiverer Norton 360 Online kategorien Opprinnelse.

Aktivitet

Informerer om hvilken mistenkelig handling filen utførte på datamaskinen.

Hvis du vil vise informasjon om filen, kan du velge et alternativ i rullegardinlisten Vis i vinduet File Insight. Denne informasjonen inkluderer f.eks. plasseringen til filen og handlingen den har utført. Filhandlinger viser banen til den infiserte filen på datamaskinen. Registerhandlinger viser registeroppføringene til den infiserte filen.

Ut fra alvorlighetsgraden til sikkerhetsrisikoen, samt risikotypen, kan det hende at Norton 360 Online viser ett eller flere av følgende alternativer i vinduet File Insight :

Kopier til utklippstavle

Gir deg mulighet til å kopiere dataene fra vinduet File Insight til utklippstavlen.

Når du har kopiert innholdet til utklippstavlen, kan du åpne et dokument, lime inn dataene og lagre dokumentet.

Mer informasjon

Denne koblingen tar deg til den elektroniske veiledningssiden, der du kan finne mer informasjon.

Du finner dette alternativet nederst i vinduet.

Alternativer

Klikk her hvis du vil se vinduet Trussel oppdaget, der du kan se handlingene du kan utføre på den isolerte sikkerhetsrisikoen.

Om vinduet File Insight

Om Sikkerhetslogg

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v24777330_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 29/09/2011