Andre produkter

Trussel oppdaget

Vinduet Trussel oppdaget gir deg alternativer for å håndtere sikkerhetsrisikoer som er isolert.

I dette vinduet finner du generell informasjon om den isolerte risikoen: Hvordan den kan påvirke datamaskinen, og hva du bør gjøre med den. Du får også informasjon om ressursbruk, bruk av filen i fellesskapet og hvor alvorlig risikoen er. Detaljene om ressursbruk viser effekten risikoen har på ytelsen til datamaskinen. Du kan se hvordan andre brukere i fellesskapet har benyttet seg av filen, for slik å avgjøre om den er genuin. I tillegg til disse detaljene, kan du eventuelt også se URLen for siden som risikoen ble lastet ned fra. Ut fra informasjonen i dette vinduet kan du avgjøre hva du vil gjøre med risikoen.

Vinduet Trussel oppdaget gir deg ulike alternativer for å håndtere den isolerte sikkerhetsrisikoen. Alternativene som vises i vinduet, varierer avhengig av type risiko og hvor alvorlig den er. Du kan bruke disse alternativene til å velge hva du vil gjøre med risikoen.

Her følger noen av alternativene du finner i vinduet:

Fjern denne filen

Fjerner den valgte sikkerhetsrisikoen fra datamaskinen, og setter den i isolasjon.

Gjenopprette

Tilbakefører det valgte elementet i isolasjon til den opprinnelige plasseringen

Dette alternativet er bare tilgjengelig for elementer som er satt i isolasjon manuelt.

Gjenopprett og utelat denne filen

Returnerer det valgte, isolerte elementet til sin opprinnelige plassering uten å reparere det, og utelater det fra fremtidige søk

Dette alternativet er tilgjengelig for oppdagede trusler.

Fjern fra loggen

Fjerner det valgte elementet i isolasjon fra sikkerhetsloggen

Send til Symantec

Rapporterer det valgte isolerte elementet til Symantec, som deretter evaluerer hvor trygt det er

Du kan bruke dette alternativet hvis du har mistanke om at et element er infisert, selv hvis søk ikke har identifisert det som en risiko.

I tillegg til disse alternativene kan du bruke koblingen Flere detaljer nederst på siden til å vise detaljert informasjon om sikkerhetsrisikoen. Koblingen Les mer er kun tilgjengelig for visse sikkerhetsrisikoer. Når du klikker på Les mer, åpnes Symantec-websiden. Denne siden inneholder detaljer knyttet til det valgte sikkerhetsrisikoelementet som du bør være klar over.

Du kan også bruke ikonet nederst i vinduet til å kopiere dataene i dette vinduet til utklippstavlen. Når du har kopiert innholdet til utklippstavlen, kan du åpne et dokument, lime inn dataene og lagre dokumentet.

Om Sikkerhetslogg

Om vinduet Trussel oppdaget

Vise elementer i Sikkerhetslogg

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v24777255_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 29/09/2011