Slå alternativene for stillemodus av og på

Du kan slå alternativer for stillemodus, som Platebrenning med IMAPI 2.0 og TV-opptak med Media Center, av og på i vinduet Innstillinger. Alternativene for stillemodus er som standard aktivert. Hvis du utfører en oppgave for et alternativ du har slått på, registrerer Norton 360 Online oppgaven og aktiverer stillemodus. Det skjer for eksempel hvis du har slått på Platebrenning med IMAPI 2.0 og deretter begynner å brenne en plate med med et Media Center-program. Norton 360 Online registrerer da at platebrenningen er i gang, og slår på automatisk stillemodus.

Norton 360 Online slår på automatisk stillemodus med én gang du starter TV-opptak eller begynner å brenne en CD eller DVD. Når automatisk stillemodus er slått på, slås den ikke av før TV-opptaket eller platebrenningen er fullført. Du kan ikke slå av automatisk stillemodus midt i en økt ved å bruke alternativene i vinduet Innstillinger.

Slik slår du Platebrenning med IMAPI 2.0 av og på:

 1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

 2. Klikk på Administrasjonsinnstillinger under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

 3. Gjør ett av følgende i innstillingene for stillemodus, under Automatisk stillemodus ved oppdagelse av :

  • Hvis du vil slå av registrering av platebrenning, går du til raden Platebrenning med IMAPI 2.0 og setter Av/på -bryteren til Av.

  • Hvis du vil slå på registrering av platebrenning, går du til raden Platebrenning med IMAPI 2.0 og setter Av/på -bryteren til .

 4. Klikk på Bruk i Innstillinger -vinduet.

 5. Klikk på Lukk.

Slik slår du TV-opptak med Media Center av og på:

 1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

 2. Klikk på Administrasjonsinnstillinger under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

 3. Gjør ett av følgende i innstillingene for stillemodus, under Automatisk stillemodus ved oppdagelse av :

  • Hvis du vil slå av oppdagelse av TV-opptak, går du til raden TV-opptak med Media Center og setter Av/på -bryteren til Av.

  • Hvis du vil slå på oppdagelse av TV-opptak, går du til raden TV-opptak med Media Center og setter Av/på -bryteren til .

 4. Klikk på Bruk i Innstillinger -vinduet.

 5. Klikk på Lukk.

Om automatisk stillemodus

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v24647744_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 03/11/2011