Andre produkter

Om automatisk stillemodus

Norton 360 Online slår på stillemodus automatisk når du utfører oppgaver som krever mye systemressurser. Når automatisk stillemodus er slått på, stanser Norton 360 Online alle bakgrunnsaktiviteter, slik at oppgaven kan bruke mest mulig ressurser og yte bedre.

Du kan velge at Norton 360 Online skal aktivere stillemodus automatisk når du utfører følgende oppgaver:

  • Platebrenning med IMAPI 2.0

  • TV-opptak med Media Center

  • Egendefinerte programmer

Tabellen under forklarer de ulike alternativene:

Platebrenning med IMAPI 2.0

Når du slår på alternativet Platebrenning med IMAPI 2.0 og bruker et Media Center-program til å brenne en CD eller en DVD, aktiverer Norton 360 Online automatisk stillemodus. Alternativet Platebrenning med IMAPI 2.0 er som standard aktivert. Når automatisk stillemodus er aktivert, stanser Norton 360 Online alle bakgrunnsaktiviteter, slik at platebrenningen kan yte bedre. Norton 360 Online viser imidlertid fortsatt varsler og meldinger mens du brenner plater.

Norton 360 Online støtter følgende Media Center-programmer for platebrenning, og slår på automatisk stillemodus når de starter:

  • IMAPI 2.0

  • J. River MEDIA CENTER (versjon 13.0.125 og nyere)

Norton 360 Online slår på automatisk stillemodus med én gang du begynner å brenne en CD eller DVD med et Media Center-program. Norton 360 Online deaktiverer stillemodus når platebrenningen er fullført. Du kan ikke slå av stillemodus under platebrenningen ved å slå av alternativet Platebrenning med IMAPI 2.0 i vinduet Innstillinger.

TV-opptak med Media Center

Når du slår på alternativet TV-opptak med Media Center og bruker et Media Center-program til å ta opp et TV-program, aktiverer Norton 360 Online automatisk stillemodus. Alternativet TV-opptak med Media Center er som standard aktivert. Når automatisk stillemodus er aktivert, stanser Norton 360 Online alle bakgrunnsaktiviteter, slik at TV-opptaket får mer ressurser. Norton 360 Online viser imidlertid fortsatt varsler og meldinger mens du brenner plater.

Norton 360 Online støtter følgende Media Center-programmer, og slår på automatisk stillemodus når de starter:

  • Windows Media Center

    Det kan hende at du må starte datamaskinen på nytt etter at du har installert Norton 360 Online for at automatisk stillemodus skal bli aktivert når du bruker Windows Media Center til å ta opp TV-programmer.

  • J.River MEDIA CENTER (versjon 13.0.125 og nyere)

Norton 360 Online slår på automatisk stillemodus med én gang du starter TV-opptaket. Når automatisk stillemodus er slått på, slås den ikke av før opptaket er fullført. Du kan ikke slå av automatisk stillemodus under TV-opptaket ved å slå av alternativet TV-opptak med Media Center i vinduet Innstillinger.

Egendefinerte programmer

Norton 360 Online slår på automatisk stillemodus med én gang du starter TV-opptak eller begynner å brenne en plate. I Programmer i automatisk stillemodus kan du i tillegg legge til programmer du vil at Norton 360 Online skal slå på automatisk stillemodus for. Når Norton 360 Online oppdager en kjørende forekomst av et av programmene du har lagt til i listen, slås automatisk stillemodus på. Når automatisk stillemodus er slått på, avbryter Norton 360 Online bakgrunnsaktiviteter, men varsler og beskjeder holdes ikke tilbake.

Du kan også legge til eller fjerne et kjørende program i listen Programmer i automatisk stillemodus.

Slå alternativene for stillemodus av og på

Om egendefinerte programmer

Om Stille modus

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v24647741_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 24/08/2011