Vinduet Resultatoversikt

Norton viser vinduet Resultatoversikt når du kjører et manuelt søk. Etter et søk vises en oppsummering av søkeresultatet i vinduet Resultatoversikt.

Hvis det siste søket som ble utført, var et hurtigsøk, viser dette vinduet resultatene av en rask gjennomsøking av områdene på datamaskinen. Virus, spionprogrammer og andre risikoer bruker ofte disse områdene.

Hvis det siste søket som ble utført, var et fullstendig systemsøk, viser dette vinduet resultatene av en omfattende gjennomsøking av datamaskinen.

I vinduet Resultatoversikt finner du følgende informasjon:

  • Totalt antall gjennomsøkte elementer

  • Totalt antall oppdagede sikkerhetsrisikoer

  • Totalt antall løste sikkerhetsrisikoer

  • Totalt antall elementer som krever granskning

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v24647380_ns_retail_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 18/06/2018