Om vinduet Resultatoversikt

Norton 360 Online viser vinduet Resultatoversikt når du kjører et manuelt søk. Etter et søk vises en oppsummering av søkeresultatet, i vinduet Resultatoversikt.

Hvis det siste søket som ble utført, var et hurtigsøk, viser dette vinduet resultatene av en rask gjennomsøking av områdene på datamaskinen. Virus, spionprogrammer og andre risikoer bruker ofte disse områdene.

Hvis det siste søket som ble utført, var et fullstendig systemsøk, viser dette vinduet resultatene av en omfattende gjennomsøking av datamaskinen.

I vinduet Resultatoversikt finner du følgende informasjon:

  • Totalt antall gjennomsøkte elementer

  • Totalt antall sikkerhetsrisikoer oppdaget

  • Totalt antall løste sikkerhetsrisikoer

  • Totalt antall elementer som krever granskning

Om Datamaskinsøk

Kjøre et hurtigsøk

Kjøre et fullstendig systemsøk

Om vinduet Trusler oppdaget

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v24647380_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 30/09/2011