Andre produkter

Norton 360 Online: Lav risikovarsling

I vinduet Lav risikovarsling kan du håndtere lavrisikoelementer på datamaskinen.

Norton 360 Online fjerner automatisk elementer med middels og høyt risikonivå.

Vinduet vises kun én gang per lavrisikoelement, første gang de oppdages, med mindre du endrer standardinnstillingene for Lav risiko -alternativet. Du får tilgang til alternativet Lav risiko ved å gå til hovedvinduet i Norton 360 Online og klikke på Innstillinger > Antivirus > Søk og risikoer.

Du håndterer lavrisikoelementene ved å angi et alternativ i vinduet Lav risikovarsling og klikke på OK.

Når du har angitt alternativet, endrer Norton 360 Online standardinnstillingene til følgende:

  • Hvis du angir Fjern elementer med lav risiko automatisk, tilbakestiller Norton 360 Online automatisk standardinnstillingene for alternativet Lav risiko fra Spør meg til Fjern. Norton 360 Online fjerner da lavrisikoelementene uten å varsle deg.

  • Hvis du angir Ignorer alltid elementer med lav risiko, tilbakestiller Norton 360 Online automatisk standardinnstillingene for alternativet Lav risiko fra Spør meg til Ignorer. Norton 360 Online ignorerer da lavrisikoelementene uten å varsle deg.

  • Hvis du angir Spør meg alltid hva som skal gjøres, endrer ikke Norton 360 Online standardinnstillingene for Lav risiko. Du kan da bestemme hva Norton 360 Online skal gjøre med lavrisikoelementer i framtiden. Vinduet Lav risikovarsling vises imidlertid ikke for lavrisikoelementer som oppdages senere.

Vinduet Lav risikovarsling gir deg følgende alternativer:

Fjern elementer med lav risiko automatisk

Fjerner automatisk oppdagede elementer med lavt risikonivå.

Elementer med middels eller høyt risikonivå fjernes automatisk, uavhengig av denne innstillingen.

Ignorer alltid elementer med lav risiko

Ignorer automatisk oppdagede elementer med lavt risikonivå.

Spør meg alltid hva som skal gjøres

Med dette alternativet kan du avgjøre hva som skal gjøres med lavrisikoelementene.

Du velger hva du vil gjøre ved hvert trinn i prosessen.

Om innstillinger for søk og risikoer

Om å holde datamaskinen trygg

Hvordan reagere hvis det blir funnet en sikkerhetsrisiko

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v23967770_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 20/10/2011