Andre produkter

Programmer i automatisk stillemodus

I Programmer i automatisk stillemodus får du se alle programmer du har valgt at Norton 360 Online skal slå på stillemodus for automatisk. Du kan legge til programmer i listen Programmer i automatisk stillemodus manuelt. Når Norton 360 Online oppdager en kjørende forekomst av et av programmene du har lagt til i listen Programmer i automatisk stillemodus, slås stillemodus på automatisk.

Du får følgende alternativer:

Program

Viser programmene du har lagt til manuelt på listen Programmer i automatisk stillemodus.

Du kan se detaljer som navn på og plassering av programmet.

Legg til

Legger til et program som finnes på datamaskinen, på listen Programmer i automatisk stillemodus.

Når du har lagt til et program, aktiverer Norton 360 Online automatisk stillemodus når det oppdager en kjørende forekomst av programmet.

Du kan bare legge til programmer med filendelsen .exe.

Fjern

Fjerner et program fra listen Programmer i automatisk stillemodus.

Når du har fjernet et program, aktiverer ikke Norton 360 Online automatisk stillemodus neste gang det oppdager en kjørende forekomst av programmet.

Bruk

Lagrer endringene du har utført i vinduet Programmer i automatisk stillemodus.

OK

Lagrer endringer og lukker vinduet Programmer i automatisk stillemodus.

Om automatisk stillemodus

Slå alternativene for stillemodus av og på

Om Stille modus

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v23954146_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 24/08/2011