Programmer i automatisk stillemodus

I Programmer i automatisk stillemodus får du se alle programmer du har valgt at Norton Business Suite skal slå på stillemodus for automatisk. Du kan legge til programmer i listen Programmer i automatisk stillemodus manuelt. Når Norton Business Suite oppdager en kjørende forekomst av et av programmene du har lagt til i listen Programmer i automatisk stillemodus, slås stillemodus på automatisk.

Du får følgende alternativer:

Program

Viser programmene du har lagt til manuelt på listen Programmer i automatisk stillemodus.

Du kan se detaljer som navn på og plassering av programmet.

Legg til

Legger til et program som finnes på datamaskinen, på listen Programmer i automatisk stillemodus.

Når du har lagt til et program, aktiverer Norton Business Suite automatisk stillemodus når det oppdager en kjørende forekomst av programmet.

Du kan bare legge til programmer med filendelsen .exe.

Fjern

Fjerner et program fra listen Programmer i automatisk stillemodus.

Når du har fjernet et program, aktiverer ikke Norton Business Suite automatisk stillemodus neste gang det oppdager en kjørende forekomst av programmet.

Bruk

Lagrer endringene du har utført i vinduet Programmer i automatisk stillemodus.

Avbryt

Lukker vinduet Programmer i automatisk stillemodus uten å lagre endringer.

OK

Lagrer endringer og lukker vinduet Programmer i automatisk stillemodus.

Om automatisk stillemodus

Slå alternativene for stillemodus av og på

Om Stille modus

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v23954146_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 14/01/2013