Andre produkter

Oppsummering

System Insight gir deg en samlet oversikt over systemaktiviteten. System Insight viser f.eks. vinduet Oppsummering. Du kan vise en månedlig logg over viktige systemaktiviteter som du har utført i løpet av de siste tre månedene. Du kan analysere effekten av Norton 360 Online på ytelsen til datamaskinen.

I vinduet Oppsummering finner du følgende alternativer:

Hendelsesgraf

Gir en grafisk fremstilling av viktige systemaktiviteter.

Aktivitetene inkluderer programinstalleringer, programnedlastinger, diskoptimaliseringer, trusseloppdagelser, ytelsesvarsler og hurtigsøk. Aktivitetene vises på grafen som ikoner eller striper. Beskrivelsen for hvert ikon / hver stripe vises til høyre på grafen. Du kan bruke kategoriene øverst på grafen til å se detaljer for den inneværende måneden samt for de to siste månedene. I popup-vinduet som vises når du beveger musepekeren over et ikon, finner du informasjon om aktiviteten. Med koblingen Vis detaljer i popup-vinduet, kan du se flere opplysninger om aktiviteten i vinduet Sikkerhetslogg.

Optimaliser

Med dette alternativet kan du optimalisere oppstartsvolumet, for å forkorte tiden det tar for datamaskinen å starte opp.

Ved å optimalisere oppstartsvolumet får du utnyttet den ledige plassen på en disk best mulig, ved at filer grupperes sammen ut fra hvordan de åpnes.

Ytelsesgraf

Gir en grafisk fremstilling av den gjeldende prosessor- og minnebruken.

CPU- og minnegrafen er sanntidsgrafer med informasjon om CPU-bruk og minnebruk. Grafene loggfører ytelsen hvert sekund, og viser en ytelsesperiode på 90 minutter, eller siden du startet datamaskinen. Grafene oppdateres hvert 15. sekund.

De beveger seg fra høyre mot venstre, og den nyeste informasjonen vises helt til høyre på grafen. Det blå mønsteret i grafene forestiller den totale systembruken, og det gule mønsteret forestiller den Norton-spesifikke bruken. De grå kolonnene merket Inaktiv, indikerer datamaskinens inaktive perioder. Du kan velge et Zoom -alternativ for å få et forstørret bilde eller se eldre data for CPU-grafen og minnegrafen.

Du kan bruke følgende alternativer for Zoom :

 • 10 min.

  Gir en forstørret visning av CPU- eller minnebruken i løpet av de siste 10 minuttene

 • 30 min.

  Gir en forstørret visning av CPU- eller minnebruken i løpet av de siste 30 minuttene

 • 90 min.

  Standardperioden er på 90 minutter

 • 1 D

  Gir deg historiske data om CPU- eller minnebruken i løpet av det siste døgnet

 • 1 U

  Gir deg historiske data om CPU- eller minnebruken i løpet av den siste uken

 • 1 M

  Gir deg historiske data om CPU- eller minnebruken i løpet av den siste måneden

Når klikker på et punkt på CPU-grafen, viser Norton 360 Online en liste med de prosessene som krever mest ressurser på det valgte tidspunktet. Det vises også en prosentandel av bruken for hver prosess. Du kan klikke på en prosess på listen for å få mer informasjon om den i vinduet File Insight.

Når klikker på et punkt på minnegrafen, viser Norton 360 Online en liste med de tre prosessene som krevde mest minne på det valgte tidspunktet. Den viser også nøyaktig hvor mye minne prosessene brukte. Du kan klikke på en prosess på listen for å få mer informasjon om den i vinduet File Insight.

Norton Oppgaver

Åpner vinduet Norton Oppgaver, der du kan se detaljer om Norton-relaterte oppgaver som kjører i bakgrunnen.

Detaljene inkluderer tidsstempel, varighet og status for bakgrunnsoppgavene. Detaljene inkluderer også hvilken type strømkilde oppgaven trenger for å kjøre, og om oppgaven ble kjørt mens datamaskinen var inaktiv. Du kan også starte eller stoppe en bakgrunnsoppgave. I tillegg kan du slå stillemodus av og på, og angi tidsavbrudd for inaktivitet, i vinduet Norton Oppgaver.

Insight-oversikt

Åpner vinduet Norton Insight Network, der du kan se detaljer om kjente farlige og ufarlige filer.

Detaljene inkluderer samlet antall filer som Symantec har analysert i Norton-fellesskapet, samt status for Internett-tilkoblingen.

Programvurderinger

Åpner vinduet Norton Insight - programvurderinger, slik at du kan se detaljer om interessante filer.

Disse detaljene er filnavn, klareringsnivå, utbredelse, ressursbruk og stabilitetsrangering.

Oppstartsstyrer

Gir deg listen over programmene som er med i oppstartsmenyen. Du kan kan konfigurere Oppstartsstyrer til å kjøre eller ikke kjøre disse programmene når datamaskinen starter. Du kan også velge å forsinke oppstarten til programmer, og så kjøre dem manuelt fra Oppstartsstyrer. På denne måten kan du bedre datamaskinens ytelse.

Du kan deaktivere et program og kontrollere ytelsen til datamaskinen neste gang du starter den.

Detaljene omfatter programnavn, fellesskapsbruk, ressursbruk, om programmet er et oppstartselement og om oppstartselementet starter etter en forsinkelse.

Du kan også bruke koblingen Les mer til å gå til den elektroniske veiledningen, hvis du vil vite mer om filen.

Om System Insight

Åpne vinduet Oppsummering

Optimalisere oppstartsvolumet

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v23953979_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 17/10/2011