Andre produkter

Om webforespørsel

Med økningen i bruk av e-post erfarer mange brukere at de mottar store mengder uønsket, kommersiell e-post, kjent som spam. Spam gjør det ikke bare vanskelig å identifisere vanlige e-postmeldinger, men noen spammeldinger inneholder støtende meldinger og bilder. Webforespørsel er en funksjon i Norton AntiSpam som Norton 360 Online bruker til å klassifisere e-posten mer effektivt.

Spam filtreres effektivt når all e-post du mottar, gjennomsøkes ved hjelp av flere ulike filtre. Hvis det bare finnes ett eller to nivåer med e-postfiltre, blir mange genuine e-poster feilklassifisert som spam, og mange spammeldinger feilklassifiseres som ikke spam. Norton AntiSpam benytter en rekke ulike filtre til å unngå slik feilklassifisering. Alle e-postfiltrene bruker forskjellige tilnærmingsmetoder til å skille mellom spam og genuine e-poster.

Norton AntiSpam søker gjennom e-posten du mottar i e-postprogrammet ved hjelp av ulike lokale filtre. De lokale filtrene i Norton AntiSpam bruker hvitelister, svartelister og en patentert filtreringsteknologi for å avgjøre om en e-post er spam eller ikke. Hvis de lokale filtrene klassifiserer en e-post som spam, endrer Norton AntiSpam emnet i e-posten. Norton AntiSpam sender deretter e-posten til e-postklienten. Hvis de lokale filtrene ikke klassifiserer e-posten som spam, vil Norton AntiSpam samle informasjon som signatur og URL-hasher fra e-posten. Norton AntiSpam sender deretter denne informasjonen til webforespørselsfilteret for videre analyse.

Webforespørselsfilteret analyserer signaturen og URL-hashene i e-posten, og sender deretter analyserapporten til Norton AntiSpam. Hvis e-posten er klassifisert som spam, endrer Norton AntiSpam emnet i e-posten og sender den til ditt e-postprogram. Ut fra de forhåndsdefinerte reglene i programmet, blir e-posten deretter flyttet enten til Søppelpost-mappen eller til Norton AntiSpam-mappen.

Symantec anbefaler at du beholder alternativet Webforespørsel skrudd på. Hvis du slår av Webforespørsel, blir du mer utsatt for spam som inneholder nettfiskingsforsøk eller spam-URLer.

Skru Webforespørsel av eller på

Om Norton AntiSpam

Om Norton AntiSpam-innstillinger

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v23921102_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 24/08/2011