Andre produkter

Trussel oppdaget

Vinduet Trussel oppdaget vises hvis Norton 360 Online finner en sikkerhetsrisiko på datamaskinen. I dette vinduet kan du se detaljer om risikoen, og du kan velge hva du vil at Norton 360 Online skal gjøre med risikoen. Du kan åpne vinduet Trussel oppdaget når som helst fra kategoriene Nyeste loggelementer, Alle loggelementer, Løste sikkerhetsrisikoer, Uløste sikkerhetsrisikoer og Isolasjon i vinduet Sikkerhetslogg.

I vinduet Trussel oppdaget finner du generell informasjon om risikoer: Hvordan de kan påvirke datamaskinen, og hva du bør gjøre med dem. Du får også informasjon om utgivelsesdato, bruk av filen i fellesskapet og hvor alvorlig risikoen er. Du kan se hvordan andre brukere i fellesskapet har benyttet seg av filen, for slik å avgjøre om den er genuin. I tillegg til disse detaljene, kan du eventuelt også se URLen for siden som sikkerhetsrisikoen ble lastet ned fra. Ut fra informasjonen i dette vinduet kan du avgjøre hva du vil gjøre med risikoen.

Vinduet Trussel oppdaget gir deg ulike alternativer for å håndtere sikkerhetsrisikoer. Alternativene som vises i vinduet, varierer avhengig av type risiko og hvor alvorlig den er. Du kan bruke disse alternativene til å velge hva du vil gjøre med risikoen.

Her følger noen av alternativene du finner i vinduet:

Gjenopprett og utelat denne filen

Returnerer det valgte, isolerte elementet til sin opprinnelige plassering uten å reparere det, og utelater det fra fremtidige søk. Hvis du ikke vil utelate elementet fra senere søk, fjerner du avmerkingen i vinduet Isolasjonsgjenoppretting.

Dette alternativet er tilgjengelig for oppdagede virustrusler og trusler som ikke er virus.

Fjern denne filen (kan føre til at leseren lukkes) (anbefales)

Fjerner sikkerhetsrisikoen fra datamaskinen, og setter den i isolasjon.

Dette alternativet er tilgjengelig for risikoer som må behandles.

Manuell løsning (anbefalt)

Med dette alternativet kan du løse problemet manuelt.

Dersom du eliminerer en trussel manuelt, må du fjerne trusselinformasjonen fra vinduet Sikkerhetslogg.

Tillat dette programmet å fortsette

Med dette alternativet kan du installere og kjøre den kjørbare filen.

Utelat dette programmet

Utelater sikkerhetsrisikoen fra fremtidige søk.

Norton 360 Online legger sikkerhetsrisikoen til i tilsvarende utelatelsesliste.

Fjern fra loggen

Fjerner den valgte sikkerhetsrisikoen fra sikkerhetsloggen.

Få hjelp (anbefales)

Åpner webområdet Symantec Security Response.

Dette alternativet er tilgjengelig for sikkerhetsrisikoer som må behandles og fjernes manuelt. Du kan bruke webområdet for Symantec Security Response til å finne informasjon om manuell fjerning av den aktuelle risikoen, og generell informasjon om den.

Send til Symantec

Sender sikkerhetsrisikoen til Symantec for analyse.

I noen tilfeller identifiserer kanskje ikke Norton 360 Online et element som en sikkerhetsrisiko, men du mistenker likevel at elementet er infisert. I slike tilfeller kan du bruke dette alternativet til å sende elementet inn til Symantec for videre analyse.

Om behandling av risikoelementer som oppdages ved gjennomsøking

Hvordan reagere hvis det blir funnet en sikkerhetsrisiko

Om Sikkerhetslogg

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v23920903_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 18/10/2011