Andre produkter

Slå Insight-oversikt av og på

Med Insight-oversikt kan du utføre et Insight nettverkssøk på datamaskinen med Norton 360 Online

Når alternativet Insight-oversikt er slått på, utfører Norton 360 Online et vanlig søk og et Insight nettverkssøk samtidig. Det vanlige søket bruker definisjonene i det lokale systemet, mens Insight nettverkssøk bruker definisjonene som ligger i skyen. Hvis alternativet Insight-oversikt er slått av, kjører Norton 360 Online kun et vanlig søk.

Norton 360 Online utfører kun Insight nettverkssøk hvis alternativet Insight-oversikt er aktivert. Insight-oversikt er som standard aktivert.

Insight nettverkssøk støtter bare hurtigsøk med Insight Network og høyreklikksøk med Insight nettverkssøk. Insight nettverkssøk støtter ikke hurtigsøk som kjører som en del av et fullstendig systemsøk når datamaskinen er inaktiv. Det støtter heller ikke fullstendig systemsøk, søk i e-post, søk i enkeltfiler for Office-dokumenter samt søk med Auto-Protect.

Slik slår du Insight-oversikt av og på:

  1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

  2. Klikk på Antivirus under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

  3. Klikk på kategorien Søk og risikoer i innstillingsvinduet for Antivirus.

  4. I raden Insight-oversikt gjør du ett av følgende:

    • Flytt Av/på -bryteren til høyre mot Av for å deaktivere Insight-oversikt.

    • Flytt Av/på -bryteren til venstre mot for å slå på Insight-oversikt.

  5. Klikk på Bruk i Innstillinger -vinduet.

Om Insight nettverkssøk

Om innstillinger for søk og risikoer

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v23920839_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 31/10/2011