Slå Insight-oversikt av og på

Med Insight-oversikt kan du utføre et Insight nettverkssøk på datamaskinen med Norton 360 Online

Når alternativet Insight-oversikt er slått på, utfører Norton 360 Online et vanlig søk og et Insight nettverkssøk samtidig. Det vanlige søket bruker definisjonene i det lokale systemet, mens Insight nettverkssøk bruker definisjonene som ligger i skyen. Hvis alternativet Insight-oversikt er slått av, kjører Norton 360 Online kun et vanlig søk.

Norton 360 Online utfører kun Insight nettverkssøk hvis alternativet Insight-oversikt er aktivert. Insight-oversikt er som standard aktivert.

Insight nettverkssøk støtter bare hurtigsøk med Insight Network og høyreklikksøk med Insight nettverkssøk. Insight nettverkssøk støtter ikke hurtigsøk som kjører som en del av et fullstendig systemsøk når datamaskinen er inaktiv. Det støtter heller ikke fullstendig systemsøk, søk i e-post, søk i enkeltfiler for Office-dokumenter samt søk med Auto-Protect.

Slik slår du Insight-oversikt av og på:

  1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

  2. Klikk på Antivirus under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

  3. Klikk på kategorien Søk og risikoer i innstillingsvinduet for Antivirus.

  4. I raden Insight-oversikt gjør du ett av følgende:

    • Flytt Av/på -bryteren til høyre mot Av for å deaktivere Insight-oversikt.

    • Flytt Av/på -bryteren til venstre mot for å slå på Insight-oversikt.

  5. Klikk på Bruk i Innstillinger -vinduet.

Om Insight nettverkssøk

Om innstillinger for søk og risikoer

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v23920839_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 31/10/2011