Andre produkter

Månedlig rapport

I Månedlig rapport ser du et sammendrag av hva Norton 360 Online har gjort.

Etter at du har installert produktet, viser Norton 360 Online en månedlig rapport hver 30. dag. 30 dager etter installering vises den månedlige rapporten automatisk. Hvis du ikke vil at Norton 360 Online skal vise den månedlige rapporten automatisk, kan du merke av for alternativet Ikke vis månedlige rapporter automatisk i vinduet Månedlig Norton-rapport.

Du kan aktivere og deaktivere den månedlige rapporten fra vinduet Administrasjonsinnstillinger. Når du deaktiverer den månedlige rapporten, merkes alternativet Ikke vis månedlige rapporter automatisk av automatisk i vinduet Månedlig Norton-rapport.

Om den månedlige rapporten

Vise månedlig rapport

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v23920750_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 07/11/2011