Overvåke bakgrunnsjobbene til Norton-tjenesten

I vinduet Bakgrunnsoppgaver kan du se detaljer om alle bakgrunnsoppgavene som Norton kjører, og du kan se, og overvåke bakgrunnsoppgavene. Norton kjører de fleste av disse bakgrunnsoppgavene mens datamaskinen er inaktiv. Siden bakgrunnsoppgavene kjøres mens maskinen er inaktiv, blir ytelsen enda bedre når du bruker den. Du kan når som helst starte eller stoppe en oppgave manuelt. Du kan også konfigurere varighet for tidsavbrudd ved inaktivitet. Når Tidsavbruddsgrensen nås, tolker Norton det som at datamaskinen er inaktiv, og kjører bakgrunnsoppgavene.

Overvåke bakgrunnsjobber

  1. Klikk på Innstillinger i Nortons hovedvindu.

  2. Klikk på Administrative innstillinger i vinduet Innstillinger.

  3. I raden Bakgrunnsoppgaver klikker du på Konfigurer.

  4. I vinduet Bakgrunnsoppgavers ser du detaljer om bakgrunnsoppgaver.

  5. Gjør ett av følgende:

    • Hvis du vil kjøre en bakgrunnsjobb, klikker du på avspillingsikonet som vises foran navnet på bakgrunnsjobben.

    • Hvis du vil stoppe en bakgrunnsjobb, klikker du på stoppikonet som vises foran navnet på bakgrunnsjobben.

  6. Klikk på Lukk.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v23920685_ns_retail_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 06/03/2018