Konfigurere alternativet Vis rapport ved åpning av filer

Med alternativet Vis rapport ved åpning av filer kan du angi når og for hvilken filtype du vil bli bedt om å velge hva som skal gjøres. Du kan f.eks. angi hvilke typer nedlastede filer Download Insight skal spørre deg hva du vil gjøre med, og hvor ofte disse varslene skal vises.

Du kan bruke følgende alternativer til å konfigurere Vis rapport ved åpning av filer :

Alltid

Når du stiller alternativet Vis rapport ved åpning av filer til Alltid, ber Download Insight deg om å velge hva som skal gjøres med både trygge og ukjente filer. I slike tilfeller vises Download Insight -vinduet hver gang du prøver å åpne en nedlastet fil med omdømmenivået trygt eller ukjent. I dette vinduet kan du vise detaljer om filen og alternativer du kan bruke til å velge hva du vil gjøre med den.

Hvis Norton-produktet finner utrygge filer identifiseres de som trusler, og Norton fjerner dem.

Ikke bevist

Hvis du setter alternativet Vis rapport ved åpning av filer til Kun ikke-bevist, blir du kun bedt om å velge en handling for ukjente filer. I slike tilfeller vises Download Insight -vinduet hver gang du prøver å åpne en nedlastet fil med ukjent omdømmenivå. I dette vinduet kan du vise detaljer om filen og alternativer du kan bruke til å velge hva du vil gjøre med den.

Som standard er alternativet Vis rapport ved åpning av filer satt til Kun ikke-bevist. I dette tilfellet tillater Norton-produktet kjøringen av trygge filer uten å be deg om å velge hva som skal gjøres. I tilfelle utrygge filer identifiserer Norton-produktet dem som trusler, og fjerner dem.

Aldri

Hvis du setter alternativet Vis rapport ved åpning av filer til Aldri, ber ikke Download Insight deg om å velge hva som skal gjøres for noen filer du laster ned. I slike tilfeller vises ikke Download Insight når du prøver å åpne en nedlastet fil.

Du kan se tilbakeholdte varsler og aktivitetsdetaljer i Sikkerhetslogg.

Konfigurere alternativet Vis rapport ved åpning av filer

 1. Klikk på Innstillinger i Norton-produktets hovedvindu.

 2. Klikk på Brannmur eller Nettverk i vinduet Innstillinger.

 3. Klikk på Inntrengings- og nettleserbeskyttelsesinnstillinger -kategorien.

 4. Gjør ett av følgende under Informasjon om nedlasting i raden Vis rapport ved åpning av filer :

  • Hvis du vil at Download Insight skal spørre deg hva du vil gjøre med sikre og ukjente filer, flytter du bryteren til Alltid.

  • Hvis du vil at Download Insight kun skal spørre deg hva du vil gjøre med ukjente filer, flytter du bryteren til Kun Ikke bevist.

  • Hvis du ikke vil at Download Insight skal spørre deg hva du vil gjøre med noen filer som helst, flytter du bryteren til Aldri.

 5. I vinduet Innstillinger klikker du på Bruk og deretter på Lukk.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v23920646_ns_retail_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 13/03/2018