Andre produkter

Konfigurere alternativet i Download Insight full rapport

Med alternativet Download Insight full rapport kan du angi når og for hvilken filtype du vil bli bedt om å velge hva som skal gjøres. Du kan f.eks. angi hvilke typer nedlastede filer Download Insight skal spørre deg hva du vil gjøre med, og hvor ofte disse varslene skal vises.

Du kan bruke følgende alternativer til å konfigurere Download Insight full rapport :

Alltid

Når du angir at Download Insight full rapport skal være aktiv Alltid, ber Download Insight deg om å velge hva som skal gjøres med både trygge og ukjente filer. I slike tilfeller vises Download Insight -vinduet hver gang du prøver å åpne en nedlastet fil med omdømmenivået trygt eller ukjent. I dette vinduet kan du vise detaljer om filen og alternativer du kan bruke til å velge hva du vil gjøre med den.

Norton 360 Online identifiserer utrygge filer som trusler, og fjerner dem.

Ikke bevist

Hvis du setter alternativet Download Insight full rapport til Ikke bevist, ber Download Insight deg kun om å velge hva som skal gjøres for ukjente filer. I slike tilfeller vises Download Insight -vinduet hver gang du prøver å åpne en nedlastet fil med ukjent omdømmenivå. I dette vinduet kan du vise detaljer om filen og alternativer du kan bruke til å velge hva du vil gjøre med den.

Som standard er alternativet Download Insight full rapport satt til Ikke bevist. Norton 360 Online tillater da at trygge filer kjøres, og ber deg ikke om å velge hva som skal gjøres. Norton 360 Online identifiserer utrygge filer som trusler, og fjerner dem.

Aldri

Hvis du setter alternativet Download Insight full rapport til Aldri, ber ikke Download Insight deg om å velge hva som skal gjøres for noen filer du laster ned. I slike tilfeller vises ikke Download Insight når du prøver å åpne en nedlastet fil.

Norton 360 Online identifiserer utrygge filer som trusler, og fjerner dem.

Du kan se tilbakeholdte varsler og aktivitetsdetaljer i Sikkerhetslogg.

Slik konfigurerer du alternativet i Download Insight full rapport

  1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

  2. Klikk på Brannmur under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

  3. Gjør ett av følgende på raden Download Insight full rapport under Informasjon om nedlasting i kategorien Inntrengings- og nettleserbeskyttelse :

    • Hvis du vil at Download Insight skal spørre deg hva du vil gjøre med sikre og ukjente filer, flytter du bryteren Download Insight full rapport til Alltid.

    • Hvis du vil at Download Insight kun skal be deg om å håndtere ukjente filer, flytter du bryteren Download Insight full rapport til Alltid.

    • Hvis du ikke vil at Download Insight skal be deg om å håndtere noen filer, flytter du bryteren Download Insight full rapport til Aldri.

  4. I vinduet Innstillinger klikker du på Bruk og deretter på Lukk.

Om Download Insight

Slå Informasjon om nedlasting av og på

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v23920646_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 07/11/2011