Konfigurere alternativet Vis rapport ved åpning av filer

Med alternativet Vis rapport ved åpning av filer kan du angi når og for hvilken filtype du vil bli bedt om å velge hva som skal gjøres. Du kan f.eks. angi hvilke typer nedlastede filer Download Insight skal spørre deg hva du vil gjøre med, og hvor ofte disse varslene skal vises.

Du kan bruke følgende alternativer til å konfigurere Vis rapport ved åpning av filer :

Alltid

Når du stiller alternativet Vis rapport ved åpning av filer til Alltid, ber Download Insight deg om å velge hva som skal gjøres med både trygge og ukjente filer. I slike tilfeller vises Download Insight -vinduet hver gang du prøver å åpne en nedlastet fil med omdømmenivået trygt eller ukjent. I dette vinduet kan du vise detaljer om filen og alternativer du kan bruke til å velge hva du vil gjøre med den.

Norton Business Suite identifiserer utrygge filer som trusler, og fjerner dem.

Ikke bevist

Hvis du setter alternativet Vis rapport ved åpning av filer til Kun ikke-bevist, blir du kun bedt om å velge en handling for ukjente filer. I slike tilfeller vises Download Insight -vinduet hver gang du prøver å åpne en nedlastet fil med ukjent omdømmenivå. I dette vinduet kan du vise detaljer om filen og alternativer du kan bruke til å velge hva du vil gjøre med den.

Som standard er alternativet Vis rapport ved åpning av filer satt til Kun ikke-bevist. Norton Business Suite tillater da at trygge filer kjøres, og ber deg ikke om å velge hva som skal gjøres. Norton Business Suite identifiserer utrygge filer som trusler, og fjerner dem.

Aldri

Hvis du setter alternativet Vis rapport ved åpning av filer til Aldri, ber ikke Download Insight deg om å velge hva som skal gjøres for noen filer du laster ned. I slike tilfeller vises ikke Download Insight når du prøver å åpne en nedlastet fil.

Norton Business Suite identifiserer utrygge filer som trusler, og fjerner dem.

Du kan se tilbakeholdte varsler og aktivitetsdetaljer i Sikkerhetslogg.

Slik konfigurerer du alternativet Vis rapport ved åpning av filer

  1. I Norton Business Suite-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

  2. Klikk på Brannmur under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

  3. Gå til fanen Inntrengings- og nettleserbeskyttelse og gjør ett av følgende i raden Vis rapport ved åpning av filer under Informasjon om nedlasting :

    • Hvis du vil at Download Insight skal spørre deg hva du vil gjøre med sikre og ukjente filer, flytter du bryteren Vis rapport ved åpning av filer til Alltid.

    • Hvis du vil at Download Insight kun skal be deg om å velge handlinger for ukjente filer, flytter du bryteren Vis rapport ved åpning av filer til Kun ikke-bevist.

    • Hvis du ikke vil at Download Insight skal be deg om å håndtere noen filer, flytter du bryteren Vis rapport ved åpning av filer til Aldri.

  4. I vinduet Innstillinger klikker du på Bruk og deretter på Lukk.

Om Download Insight

Slå Informasjon om nedlasting av og på

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v23920646_N360_Business_CC_2014_no_no
Operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
Sist endret: 28/08/2013