Andre produkter

Om Download Insight

Download Insight gir deg informasjon om omdømmenivået til enhver kjørbar fil du laster ned fra de støttede portalene. Omdømmedetaljene gir en indikasjon på om den nedlastede filen er trygg å installere. Du kan bruke disse opplysningene til å vurdere hva du vil gjøre med filen.

Dette er noen av portalene som støttes:

 • Internet Explorer (nettleser)

 • Opera (nettleser)

 • Firefox (nettleser)

 • Chrome (nettleser)

 • AOL (nettleser)

 • Safari (nettleser)

 • Yahoo (nettleser)

 • MSN Explorer (nettleser, e-post og nettprat)

 • QQ (nettprat)

 • ICQ (nettprat)

 • Skype (nettprat)

 • MSN Messenger (nettprat)

 • Yahoo Messenger (nettprat)

 • Limewire (P2P)

 • BitTorrent (P2P)

 • Thunder (P2P)

 • Vuze (P2P)

 • Bitcomet (P2P)

 • uTorrent (P2P)

 • Outlook (e-post)

 • Thunderbird (e-post)

 • Windows Mail (e-post)

 • Outlook Express (e-post)

 • FileZilla (filhåndteringsprogram)

 • UseNext (nedlastingsbehandling)

 • FDM (nedlastingsbehandling)

 • Adobe Acrobat Reader (PDF-leser)

Ut fra typen portal du bruker til å laste ned filen, gjør Norton 360 Online ett av følgende:

 • Analyserer filen basert på omdømmedetaljene når nedlastingen er fullført.

 • Analyserer filen basert på omdømmedetaljene når filen åpnes.

Download Insight bruker resultatet av filanalysen til å gi deg omdømmedetaljene til filen. De grunnleggende omdømmenivåene for filer er trygg, utrygg, ikke bevist og dårlig. Basert på ryktenivået, kan filene grovt sett klassifiseres slik:

Sikker

Angir at filen er klarert enten av Norton eller brukeren.

Sikre filer har trygge omdømmenivåer. Slik filer er ikke skadelige for datamaskinen. Som standard tillater Auto-Protect kjøring av sikre filer.

Ikke sikkert

Indikerer at Norton 360 Online mener filen utgjør en sikkerhetsrisiko eller trussel.

Usikre filer kjennetegnes av dårlige omdømmenivåer, og Norton 360 Online fjerner dem fra datamaskinen.

Ukjent

Inkluderer filer som verken er trygge eller utrygge.

Ukjente filer har et ikke bevist omdømme. Disse filene kan være skadelige for datamaskinen. Hvis filen er ukjent, varsler Download Insight deg om at det ikke er mulig å fastslå omdømmenivået til denne filen. Du kan bruke koblingen Vise detaljer i varslene til å se mer informasjon om filen.

Når det gjelder ukjente filer, lar Norton 360 Online deg bestemme hva du vil gjøre med dem. Du kan f.eks. kjøre filen, hindre den i å kjøre eller fjerne filen fra datamaskinen.

Download Insight tillater som standard at trygge filer installeres. Hvis filer har ukjent omdømmenivå, ber Download Insight deg om å velge en handling å utføre. Hvis filen er utrygg, gir Download Insight deg beskjed om at Norton 360 Online har markert den som en trussel og fjernet den.

Ut fra omdømmedetaljene som Download Insight gir deg om filer som du må se på, kan du håndtere dem etter ønske. I vinduet Download Insight får du ulike alternativer. Disse alternativene avhenger av omdømmenivået til den nedlastede filen. Her følger noen av alternativene du finner i vinduet:

Kjør dette program

Med dette alternativet kan du installere det kjørbare programmet.

Avbryte kjøre

Med dette alternativet kan du avbryte installeringen det kjørbare programmet.

Fjern denne filen fra systemet

Med dette alternativet kan du fjerne filen fra datamaskinen.

Sikkerhetsloggen inneholder detaljer om alle hendelser som Download Insight behandler og varsler om. Den gir også informasjon om sikkerhetsnivået til filen og handlinger du kan utføre, hvis aktuelt. Du kan se disse detaljene i kategorien Download Insight i sikkerhetsloggen.

Når du slår av Auto-Protect, slår Norton 360 Online automatisk av Download Insight. Da er ikke datamaskinen tilstrekkelig beskyttet mot Internett-trusler og sikkerhetsrisikoer. Du bør derfor alltid ha Auto-Protect slått på, for å sikre at datamaskinen er beskyttet.

Når manuell stillemodus er slått på, holder Norton 360 Online tilbake varslene fra Download Insight.

Slå Informasjon om nedlasting av og på

Konfigurere alternativet for Download Insight-varsler

Konfigurere alternativet i Download Insight full rapport

Slå av eller på Gi beskjed om dårlig stabilitet

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v23920628_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 29/09/2011