Andre produkter

Vise detaljerte opplysninger om et sårbart program

I vinduet Beskyttelse mot sårbarhet kan du se en liste med programmer på datamaskinen som er sårbare for skadelige angrep. I tillegg kan du se utfyllende detaljer om de ulike sårbarhetene et program inneholder. I vinduet Detaljer om sårbarheter i program får du se navn på angrepssignaturene som Inntrengingsforhindring bruker til å oppdage forsøk på å utnytte sårbarhetene i programmet.

Du kan klikke på en angrepssignatur for å se mer informasjon om den på webområdet til Symantec Security Response.

I vinduet Signaturer for inntrengingsforhindring i Inntrengingsforhindring kan du se en liste over angrepssignaturer. Inntrengingsforhindring baserer seg på denne listen over angrepssignaturer for å oppdage og blokkere mistenkelig aktivitet. Du kan fjerne avmerkingen ved siden av en signatur på listen hvis du ikke vil at Norton 360 Online skal overvåke den. Listen i Detaljer om sårbarheter i program inkluderer ikke signaturer som du har deaktivert i vinduet Signaturer for inntrengingsforhindring. Som standard er alle signaturene i Signaturer for inntrengingsforhindring aktivert. Med mindre du har en god grunn til å deaktivere en signatur, bør du la dem være aktive. Datamaskinen kan bli sårbar for angrep hvis du deaktiverer en signatur.

Slik viser du detaljerte opplysninger om et sårbart program:

  1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Oppgaver.

  2. I vinduet Oppgaver, under Generelle oppgaver, klikker du på Kontroller beskyttelse mot sårbarhet.

  3. I vinduet Beskyttelse mot sårbarhet klikker du på programnavnet du vil se nærmere på i kolonnen Program.

  4. I vinduet Detaljer om sårbarheter i program ser du signaturdetaljene til programmet.

  5. Hvis du vil se mer informasjon om signaturen, klikker du på signaturnavnet.

  6. Etter at du har sett over sårbarhetsdetaljene, klikker du på Lukk i vinduet Detaljer om sårbarheter i program.

  7. I vinduet Beskyttelse mot sårbarhet klikker du på Lukk.

Om Beskyttelse mot sårbarhet

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v23920618_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 14/03/2011