Optimalisere oppstartsvolumet

Med alternativet Optimaliser kan du optimalisere oppstartsvolumet, for å forkorte tiden det tar for datamaskinen å starte opp. Optimalisering av oppstartsvolumet gir deg størst mulig utbytte av den ledige plassen, ved at filfragmentene plasseres i nærliggende eller sammenhengende klynger. Når harddiskhodet har tilgang til alle fildataene på samme sted, leses filen inn i minnet raskere.

Når du bruker valget Optimalisere, optimerer imidlertid Norton stasjonen der oppstartsvolumet ligger. Dermed tar optimaliseringen lengre tid.

Du finner alternativet Optimaliser øverst på systemstatusgrafen i vinduet Grafer. Du kan også optimalisere oppstartsvolumet ved hjelp av alternativet Insight Optimizer i vinduet Bakgrunnsoppgaver. Raden Insight Optimizer i listen over bakgrunnsjobber i som er tilgjengelige vinduet Bakgrunnsoppgaver gir detaljer om optimaliseringen av oppstartsvolumet. Detaljene inkluderer tidsstempel, varighet og status for bakgrunnsjobben.

Optimere oppstartsvolumet fra vinduet Grafer

  1. Dobbeltklikk på Ytelse og deretter på Grafer i hovedvinduet til Norton.

  2. Klikk på Optimaliser øverst på systemstatusgrafen i vinduet Grafer.

Optimere oppstartsvolumet fra vinduet Bakgrunnsoppgaver.

  1. Klikk på Innstillinger i Nortons hovedvindu.

  2. Klikk på Administrative innstillinger i vinduet Innstillinger.

  3. I raden Bakgrunnsoppgaver klikker du på Konfigurer.

  4. I vinduet Bakgrunnsoppgaver, under kolonnen Norton-oppgaver, klikk på spillikonet som vises foran Insight Optimizer.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v23920585_ns_retail_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 01/03/2018