Andre produkter

Optimalisere oppstartsvolumet

Med alternativet Optimaliser kan du optimalisere oppstartsvolumet, for å forkorte tiden det tar for datamaskinen å starte opp. Optimalisering av oppstartsvolumet gir deg størst mulig utbytte av den ledige plassen, ved at filfragmentene plasseres i nærliggende eller sammenhengende klynger. Når harddiskhodet har tilgang til alle fildataene på samme sted, leses filen inn i minnet raskere.

Hvis du bruker Optimaliser med Windows XP, optimaliserer Norton 360 Online kun oppstartsvolumet (f.eks. C:\Windows). Dermed tar optimaliseringen kortere tid. Når du bruker alternativet Optimaliser i Windows Vista eller Windows 7, optimaliserer imidlertid Norton 360 Online stasjonen der oppstartsvolumet ligger. Dermed tar optimaliseringen lengre tid.

Du finner alternativet Optimaliser øverst på systemstatusdiagrammet i vinduet Oppsummering. Du kan optimalisere oppstartsvolumet ved hjelp av alternativet Insight Optimizer i vinduet Norton Oppgaver. Raden Insight Optimizer i listen over bakgrunnsjobber i vinduet Norton Oppgaver inneholder detaljer om optimaliseringen av oppstartsvolumet. Detaljene inkluderer tidsstempel, varighet og status for bakgrunnsoppgaven.

Slik optimaliserer du oppstartsvolumet fra vinduet Oppsummering

  1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Oppsummering.

  2. Klikk på Optimaliser øverst på sikkerhetsstatusgrafen i vinduet Oppsummering.

Slik optimaliserer du oppstartsvolumet fra vinduet Norton Oppgaver

  1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Oppsummering.

  2. Klikk på Norton Oppgaver i vinduet Oppsummering.

  3. Klikk på avspillingsikonet foran Insight Optimizer, i kolonnen Norton Oppgaver i vinduet Norton Oppgaver.

Om optimalisering

Om Optimalisering når datamaskinen er inaktiv

Om System Insight

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v23920585_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 27/09/2011