Optimalisering

Lagringsplassen på en disk er delt opp i atskilte enheter. Disse enhetene kalles klynger. Når filer skrives til disken, deles de opp i små klynger. Når alle fildelene er plassert i samme klynge eller i nærliggende klynger, går det raskt å åpne filen.

Harddisken til datamaskinen inneholder alle filer og programmer, og Windows-operativsystemet. Over tid spres informasjonsdelene som filene består av, rundt omkring på disken. Dette kalles fragmentering. Jo mer du bruker datamaskinen, jo mer fragmentert blir harddisken.

Operativsystemet prøver å lagre fildata i tilstøtende sektorer på stasjonen, slik at stasjonshodene kan bevege seg sekvensielt og lese hver sektor etter tur. Når en fil slettes, prøver operativsystemet å gjenoppta den slettede plassen. Hvis den nye filen som skrives, er større en den tilgjengelige plassen, må operativsystemet fragmentere filen. Lesing og skriving involverer at stasjonshodene beveger seg over hele stasjonen for å finne alle filfragmentene, noe som sinker prosessen. Over tid legges det til og slettes stadig flere filer, og dette øker fragmenteringen og reduserer datamaskinytelsen. Defragmentering omorganiserer disse sektorene slik at fildata lagres ved siden av hverandre.

Når du kjører en optimalisering, omorganiseres filfragmentene slik at de plasseres i nærliggende eller sammenhengende klynger. Når harddiskhodet har tilgang til alle fildataene på samme sted, leses filen inn i minnet raskere. Optimalisering gir også størst mulig utbytte av den ledige plassen på en disk, ved å gruppere filer som brukes mye, og filer som brukes lite, sammen. Ledig plass slås sammen, for å unngå fragmentering av nye filer. Optimaliseringen rydder ekstra plass for store datastrukturer, slik at de kan vokse uten at de fragmenteres igjen med én gang.

Du kan optimalisere oppstartsvolumet manuelt med alternativet Optimaliser i vinduet Grafer.

Du kan også velge at Norton skal defragmentere oppstartsvolumet eller den lokale disken med oppstartsvolumet når datamaskinen er inaktiv. Norton planlegger automatisk en optimalisering når det registrerer at du har installert et nytt program på datamaskinen. Optimaliseringen starter neste gang datamaskinen er inaktiv.

Du kan bruke alternativet Optimalisering når datamaskinen er inaktiv i delen Administrasjonsinnstillinger for å optimalisere oppstartsvolumet når datamaskinen er inaktiv.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v23920582_ns_retail_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 19/06/2017