Overvåke systemaktiviteter

Norton gir deg informasjon om viktige systemaktiviteter du har utført, eller som har oppstått, i løpet av de tre siste månedene. Du kan bruke kategoriene øverst på grafen til å se detaljer for den inneværende måneden samt for de to siste månedene. System Insight viser vinduet Grafer. Vinduet Grafer viser hver aktivitet som et ikon eller en stripe. Beskrivelsen for hvert ikon / hver stripe vises nederst på grafen. Du kan bruke kategoriene øverst i diagrammet til å vise detaljer for den inneværende måneden og de to siste månedene.

Norton overvåker datamaskinens ytelse. Hvis det oppdager økt bruk av systemressurser fra et bestemt program eller en bestemt prosess, får du beskjed om dette i et ytelsesvarsel. Ytelsesvarsling fungerer kun når alternativene Ytelsesovervåkning og Ytelsesvarsling er slått på.

Ytelsesvarslene viser informasjon om hvilket program det er snakk om, og hvilke ressurser det bruker mye av. Du kan klikke på koblingen Detaljer og innstillinger i varselet for å se mer informasjon om ressursforbruket til programmet. Vinduet File Insight åpnes, og viser filens omdømmedetaljer, prosess-ID-en, samt en liste med den totale ressursbruken til programmet. Fra vinduet File Insight kan du velge å utelate programmet fra overvåkning. Du kan bruke alternativet Innstillinger i File Insight -vinduet til å deaktivere Ytelsesvarsling.

Du kan bruke kategoriene øverst i hendelsesgrafen til å vise detaljer for den inneværende måneden og de to siste månedene. Vinduet Diagrammer viser hver aktivitet som et ikon eller en stripe. Beskrivelsen for hvert ikon / hver stripe vises nederst på grafen. I popup-vinduet som vises når du beveger musepekeren over et ikon, finner du informasjon om aktiviteten. Dette inkluderer når aktiviteten ble utført og antall liknende aktiviteter som ble utført denne dagen. Ved å følge koblingen Vis detaljer kan du se ytterligere detaljer om aktiviteten i vinduet Sikkerhetslogg.

Vise detaljer om systemaktivitet

  1. Dobbeltklikk på Ytelse og deretter på Grafer i hovedvinduet til Norton.

  2. I vinduet Grafer klikker du på fanen for en måned for å vise detaljene.

  3. I hendelsesgrafen beveger du musepekeren over ikonet eller stripen som representerer en aktivitet.

  4. Du får se detaljer om aktiviteten i popup-vinduet som vises.

  5. Hvis alternativet Vis detaljer vises i popup-vinduet, kan du se ytterligere detaljer om aktiviteten i vinduet Sikkerhetslogg ved å klikke på Vis detaljer.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v23920551_ns_retail_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 06/03/2018