Andre produkter

Om overvåking av systemaktivitet

System Insight gir deg informasjon om viktige systemaktiviteter som du har utført i løpet av de tre siste månedene. System Insight viser vinduet Oppsummering. På hendelsesgrafen øverst i vinduet Oppsummering vises hver aktivitet som et ikon eller en stripe. Beskrivelsen for hvert ikon / hver stripe vises nederst på grafen. Du kan bruke kategoriene øverst på grafen til å se detaljer for den inneværende måneden samt for de to siste månedene. Dette inkluderer følgende aktiviteter:

Installeringer

Viser detaljer om installeringsaktiviteter som du har utført i løpet av de tre siste månedene

Dette inkluderer hvilke program som ble installert, når du installerte dem og totalt antall installeringer denne dagen.

Nedlastinger

Viser detaljer om programnedlastinger som du har utført i løpet av de tre siste månedene

Dette inkluderer når du lastet ned filer og totalt antall nedlastinger denne dagen. Du kan klikke på filnavnet for å få enda mer informasjon om den nedlastede filen, f.eks. rapporten fra Download Insight, filnavnet, ryktenivået samt anbefalte handlinger.

Optimalisert

Viser optimaliseringsaktiviteter som du har utført i løpet av de tre siste månedene

Oppdagelser

Viser detaljer om trusseloppdagelser som Norton 360 Online har utført i løpet av de tre siste månedene

Dette inkluderer når Norton 360 Online oppdaget en trussel og totalt antall trusler Norton 360 Online oppdaget denne dagen. Ved å følge koblingen Vis detaljer får du enda mer informasjon om risikoen, f.eks. risikoeffekt og hvor risikoen kom fra. Detaljene inkluderer også handlingen som en trussel utførte på systemet samt handlingen Symantec anbefaler at du utfører for å eliminere trusselen.

Varsler

Viser detaljer om ytelsesvarslene som Norton 360 Online har vist i løpet av de tre siste månedene

Detaljene inkluderer dato og antall ytelsesvarsler som ble generert. Koblingen Vis detaljer gir ytterligere informasjon om ytelsesrelaterte aktiviteter, programnavn, programplassering samt bruk av systemressurser.

Hurtigsøk

Viser detaljer om hurtigsøkene som Norton 360 Online har utført i løpet av de tre siste månedene

Dette inkluderer når hurtigsøkene ble kjørt og antall hurtigsøk som ble kjørt denne dagen. Ved å følge koblingen Vis detaljer får du enda mer informasjon, f.eks. søketiden, totalt antall gjennomsøkte elementer, totalt antall oppdagede risikoer samt hva du bør gjøre.

Vise detaljer om systemaktivitet

Om optimalisering

Om System Insight

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v23920551_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 29/03/2011