Andre produkter

Om System Insight

Norton 360 Online overvåker datamaskinen for å passe på at den kjører feilfritt og så effektivt som mulig. Norton 360 Online søker kontinuerlig gjennom viktige områder på datamaskinen, inkludert minnet, registernøkler og prosesser som kjøres. Det overvåker viktig aktivitet, som for eksempel generelle filoperasjoner, nettverkstrafikk og surfing på Internett. I tillegg sikrer Norton 360 Online at aktivitetene det utfører, ikke har en negativ innvirkning på ytelsen til datamaskinen.

Vinduet System Insight fungerer som en sentral plassering der du kan vise og overvåke aktivitetene du utfører på systemet. System Insight viser f.eks. vinduet Oppsummering.

Du kan bruke vinduet Oppsummering til å gjøre følgende:

 • Vise den månedlige loggen over viktige systemaktiviteter som du har utført i løpet av de tre siste månedene.

  Hendelsesgrafen øverst i vinduet gir en grafisk fremstilling av viktige systemaktiviteter. Aktivitetene inkluderer programinstalleringer, programnedlastinger, diskoptimaliseringer, trusseloppdagelser, ytelsesvarsler og hurtigsøk. Grafen viser aktivitetene som et ikon eller som en stripe, og beskrivelsen for hvert ikon / hver stripe vises nederst på grafen. I popup-vinduet som vises når du beveger musepekeren over et ikon, finner du informasjon om aktiviteten. Med koblingen Vis detaljer i popup-vinduet kan du se flere opplysninger om aktiviteten i vinduet Sikkerhetslogg. Du kan bruke kategoriene øverst på grafen til å se detaljer for den inneværende måneden samt detaljer for de to siste månedene.

 • Omorganisere filene på datamaskinen.

  Ved å optimalisere får du utnyttet den ledige plassen på en disk best mulig, ved at filer grupperes sammen ut fra hvordan de åpnes. Med alternativet Optimaliser øverst på hendelsesgrafen kan du defragmentere systemet.

 • Vise og analysere effekten av Norton 360 Online på ytelsen til datamaskinen.

  Ytelsesgrafen nederst i vinduet gir en grafisk fremstilling av CPU- og minnebruken. Kategorien CPU viser en graf som representerer CPU-bruken til hele systemet og CPU-bruken til Norton. Når klikker på et punkt på CPU-grafen eller minnegrafen, viser Norton 360 Online en liste med de prosessene som krever mest ressurser på det valgte tidspunktet. Det vises også en prosentandel av bruken for hver prosess. Du kan klikke på en prosess på listen for å få mer informasjon om den i vinduet File Insight. Kategorien Minne viser en graf som representerer den totale minnebruken til hele systemet og minnebruken til Norton. Du kan velge Zoom for å få et forstørret bilde eller se eldre data.

 • Slik viser du detaljer om en Norton-spesifikk prosess som kjører i bakgrunnen:

  Norton Oppgaver gir detaljer som tidsstempel, varighet og status for bakgrunnsoppgaver. Detaljene inkluderer også hvilken type strømkilde oppgaven trenger for å kjøre, og om oppgaven ble kjørt mens datamaskinen var inaktiv. Du kan velge ulike strømkilder for bakgrunnsjobbene. Du kan når som helst starte eller stoppe en bakgrunnsoppgave.

 • Vise informasjon om kjente farlige og ufarlige filer

  I vinduet Norton Insight Network kan du se samlet antall filer som Symantec har analysert i Norton-fellesskapet. Du kan også se totalt antall datamaskiner som er tilgjengelige til å sende inn data i fellesskapet. Du kan se antall klarerte filer på datamaskinen.

 • Slik viser du detaljer om interessante filer:

  I vinduet Norton Insight - programvurderinger kan du se detaljer om klareringsnivå, utbredelse, ressursbruk og stabilitetsrangeringer for interessante filer.

Du kan bruke alternativet Ytelsesovervåkning til å overvåke ytelsen til datamaskinen. Du får tilgang til alternativet Ytelsesovervåking ved å gå til hovedvinduet i Norton 360 Online og klikke på Innstillinger > Administrasjonsinnstillinger > Ytelsesovervåking.

Åpne vinduet Oppsummering

Om overvåking av systemaktivitet

Om CPU- og minnegrafer

Om Ytelsesvarsling

Om optimalisering

Om Norton Oppgaver

Om Norton Insight

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v23920532_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 16/09/2011