Andre produkter

Beskyttelse mot sårbarhet

Beskyttelse mot sårbarhet er en komponent i Inntrengingsforhindring. Beskyttelse mot sårbarhet gir deg informasjon om hvor sårbare programmene på datamaskinen er overfor skadelige angrep. Du får også informasjon om kjente angrep som datamaskinen er beskyttet mot.

Sårbarheter er feil i programvare eller i operativsystemet som skaper svakheter i sikkerheten til systemet. Feil konfigurering av maskinen eller sikkerhetsinnstillinger kan også være en kilde til sårbarheter. Eksterne angripere kan utnytte disse sårbarhetene og utføre skadelige handlinger på datamaskinen. Eksempler på slike angrep er tastelogging og hacking. Slike angrep kan gjøre datamaskinen tregere, føre til programkrasj og gjøre personopplysningene dine og annen konfidensiell informasjon tilgjengelig for hackerne.

Norton 360 Online bruker signaturer til å beskytte datamaskinen mot de mest kjente Internett-angrepene. Angrepssignaturer inneholder opplysninger som identifiserer forsøk på å utnytte kjente svakheter i operativsystemet og programmer på datamaskinen. Funksjonen Inntrengingsforhindring i Norton 360 Online baserer seg på en omfattende liste over angrepssignaturer for å oppdage og blokkere mistenkelig nettverksaktivitet.

Med Beskyttelse mot sårbarhet kan du vise sammenhenger mellom svakhetene datamaskinen er beskyttet mot, og de programmene som inneholder disse svakhetene. I vinduet Beskyttelse mot sårbarhet kan du vise en liste over sårbare programmer og detaljer om dem.

Følgende alternativer i dette vinduet viser detaljene om de sårbare programmene:

Leverandør

Viser navnet på programleverandøren

Program

Viser navnet på programmet

Antall

Viser hvor mange sårbarheter som kan komme til å påvirke programmet

Du kan se flere detaljer om de ulike sårbarhetene ved å klikke på programnavnene. Når du klikker på et program navn, viser Beskyttelse mot sårbarhet et overlappende vindu. I dette vinduet ser du detaljer om svakheten, inkludert en liste med angrepssignaturer som brukes til å oppdage kjente angrep som kan påvirke det sårbare programmet. Når du klikker på en signatur, åpnes en Symantec Security Response-webside med informasjon om angrepssignaturen.

Om Beskyttelse mot sårbarhet

Vise listen over sårbare programmer

Vise detaljerte opplysninger om et sårbart program

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v23829094_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 10/02/2011