Andre produkter

Om Beskyttelse mot sårbarhet

Beskyttelse mot sårbarhet er en komponent i Inntrengingsforhindring. Beskyttelse mot sårbarhet gir deg informasjon om hvor sårbare programmene på datamaskinen er overfor skadelige angrep. Du får også informasjon om kjente angrep som datamaskinen er beskyttet mot.

Sårbarheter er feil i programvare eller i operativsystemet som skaper svakheter i sikkerheten til systemet. Feil konfigurering av maskinen eller sikkerhetsinnstillinger kan også være en kilde til sårbarheter. Eksterne angripere kan utnytte disse sårbarhetene og utføre skadelige handlinger på datamaskinen. Eksempler på slike angrep er overvåking av Active Desktop, tastelogging og hacking. Slike angrep kan gjøre datamaskinen tregere, føre til programkrasj og gjøre personopplysningene dine og annen konfidensiell informasjon tilgjengelig for hackerne.

Norton 360 Online bruker signaturer til å beskytte datamaskinen mot de mest kjente Internett-angrepene. Angrepssignaturer inneholder opplysninger som identifiserer forsøk på å utnytte kjente svakheter i operativsystemet og programmer på datamaskinen. Funksjonen Inntrengingsforhindring i Norton 360 Online baserer seg på en omfattende liste over angrepssignaturer for å oppdage og blokkere mistenkelig nettverksaktivitet.

Med Beskyttelse mot sårbarhet kan du vise sammenhenger mellom svakhetene datamaskinen er beskyttet mot, og de programmene som inneholder disse svakhetene. Hvis Internet Explorer f.eks. ikke håndterer visse HTTP-svar, kan det gi seg utslag i en sårbarhet som kan utnyttes. I dette tilfellet identifiserer Beskyttelse mot sårbarhet Internet Explorer som et sårbart program. Du får også informasjon om hvilke signaturer Inntrengingsforhindring bruker til å oppdage forsøk på å utnytte denne sårbarheten.

Om å vise detaljer om systemsårbarhet

Vise listen over sårbare programmer

Vise detaljerte opplysninger om et sårbart program

Om Inntrengingsforhindring

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v23829039_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 23/09/2011