Andre produkter

Velge filer du vil fjerne fra sikkerhetskopisettet

Du kan slette filer du ikke lenger bruker, fra Norton 360 Online. Hvis du har begrenset med plass på stedet du sikkerhetskopierer til, bør du slette filer du ikke lenger trenger.

Du kan søke etter navnet på filer eller mapper, og så slette dem fra sikkerhetskopisettet. Du kan søke etter hele eller deler av fil- eller mappenavnet. Du kan også søke etter filer med en bestemt filtype. Søkeresultatene har navnene du skrev inn. Når du søker på mappenavn, viser listen Sikkerhetskopiobjekt filene som er lagret i de sikkerhetskopierte mappene.

Du kan også bruke jokertegn, som asterisk (*) eller spørsmålstegn (?) når du søker etter filer eller mapper.

Norton 360 Online finner automatisk alle filer i settet du har valgt. Norton 360 Online viser filkategoriene som tilhører sikkerhetskopisettet du har valgt å slette. Disse filkategoriene vises under Kategori i venstre rute.

Følgende alternativer finnes under Kategori i venstre rute:

Alle filtyper

Du kan vise alle sikkerhetskopierte filer i et sett.

Filkategorier

Du kan vise alle filkategorier som er sikkerhetskopiert, i venstre rute. Når du klikker på en filkategori, får du se alle de sikkerhetskopierte filene i denne kategorien i høyre rute.

Her kan du se detaljer om filen, som filtype, størrelse og dato for siste sikkerhetskopiering.

Mapper

Du kan vise alle sikkerhetskopierte mapper med filer i et sett.

Du kan se hvor en fil i det valgte sikkerhetskopisettet opprinnelig lå.

Hvis du ikke ser hele banen til en fil, kan du plassere musepekeren over elementet for å vise den.

Valgte filer

Du kan vise alle filer og mapper som er valgt for sletting.

Du kan vise antall filer du har valgt for sletting, og samlet størrelse på dem, nederst i vinduet.

Du kan slette filer på følgende måter:

  • Mer av eller fjern avmerkingen ved siden av filnavnet du vil slette.

  • Merk av eller fjern avmerkingen for Sikkerhetskopiobjekt hvis du vil inkludere eller utelate alle filer i et sett.

Etter at du har valgt filene, kan du bruke knappen Slett valgte til å slette filene.

Slette filer som er sikkerhetskopiert tidligere

Slette sikkerhetskopisett

Om løsninger på problemer med sikkerhetskopier

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v19853778_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 25/08/2011