Om Norton 360 Online, Autokjør gjenoppretting

Autokjør gjenoppretting i Norton 360 Online hjelper deg med å gjenopprette filer som er sikkerhetskopiert på en optisk plate. Du kan også bruke denne funksjonen hvis du vil gjenopprette sikkerhetskopierte filer til en datamaskin som Norton 360 Online ikke er installert på.

Når du setter inn en optisk plate som inneholder sikkerhetskopierte filer, åpner funksjonen Autokjør gjenoppretting vinduet Flyttbar gjenoppretting automatisk.

Hvis du deaktiverer alternativet for automatisk kjøring i Windows, må du starte Autokjør gjenoppretting manuelt.

I vinduet Flyttbar gjenoppretting finner du følgende informasjon:

  • Navnet til sikkerhetskopisettet

  • Størrelsen på de sikkerhetskopierte filene

  • Dato og klokkeslett for sikkerhetskopiering av filene

Du kan velge hvilke filer du vil gjenopprette. Du kan gjenopprette filene til sin opprinnelige plassering. Som standard gjenoppretter automatisk kjøring filene du velger, til C:\Gjenopprettede filer\. Du kan endre hvor filene skal gjenopprettes.

Du kan også starte hovedvinduet for Norton 360 Online hvis du har installert Norton 360 Online versjon 3.0 eller nyere. Hvis Norton 360 Online 3.0 ikke er installert, melder automatisk kjøring fra om at produktet ikke er installert.

Gjenopprette filer med Norton 360 Online Autokjør gjenoppretting

Gjenopprette filer

Konfigurere optisk sikkerhetskopistasjon

Om løsninger på problemer med sikkerhetskopier

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v19833803_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 28/10/2011