Andre produkter

Administrere sikkerhetskopisett - Redigere filtyper

I dette vinduet kan du se alle filtyper og filetternavn som tilhører filkategorien du har valgt. Du kan bruke rullegardinlisten øverst i vinduet til å velge en filkategori. Du kan vise eller endre listen over filtyper.

Når du redigerer filtypene for en filkategori, inkluderer Norton 360 Online endringen for alle sikkerhetskopisett. Norton 360 Online inkluderer også endringen i alle sikkerhetskopisett du lager senere.

Du kan bruke følgende alternativer i vinduet hvis du vil legge til, endre eller fjerne en filtype.

Legg til ny

Her kan du legge til en filtype i listen.

Etter at du har lagt til en filtype i listen, gjennomsøker Norton 360 Online datamaskinen etter filer med den aktuelle filtypen og legger dem til i sikkerhetskopieringen. Neste gang du kjører sikkerhetskopiering, sikkerhetskopierer Norton 360 Online filene med filtypen du la til.

Filtypen kan ikke overstige 32 tegn.

Rediger

Her kan du redigere en filtype som finnes på listen.

Du kan velge og redigere en filtype fra den eksisterende listen eller en filtype du har lagt til.

Fjern

Her kan du fjerne en filtype fra listen.

Tilbakestill til standard

Her kan du tilbakestille en filkategori slik at den bruker standardlisten for filtyper.

Når du tilbakestiller en filkategori, gjenoppretter Norton 360 Online standardfiltyper du har fjernet, og fjerner filtyper du har lagt til.

Lagre

Med denne funksjonen kan du lagre endringene og lukke vinduet.

Avbryt

Med denne knappen kan du lukke vinduet uten å lagre endringene.

Legge til eller redigere en filtype i en filkategori for sikkerhetskopier

Fjerne en filtype fra en kategori for sikkerhetskopiering

Tilbakestille en sikkerhetskopikategori til standardfiltyper

Om filtyper for sikkerhetskopiering

Om Norton sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v19829927_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 25/07/2011