Slå av eller på alternativer for sikkerhetskopinnstilling

Norton-produktet gir deg ulike alternativer for å behandle innstillingene for sikkerhetskopiering. Vinduet for sikkerhetskopiering gir deg tilgang til sikkerhetsdetaljer for en spesiell fil med tildekking av statusikon uten å åpne produktet. Du kan også bruke ikonoverlegg til å vise sikkerhetskopieringsstatus for en fil eller mappe. Du kan også bruke siden Egenskaper for en fil til å kontrollere sikkerhetskopieringsstatus for settene.

Hvis alternativet Overlapping av sikkerhetskopistatus er slått på, viser Norton-produktet et ikon for sikkerhetskopieringsstatus for filene, basert på følgende vilkår:

 • Filene tilhører en sikkerhetskopieringskategori som er inkludert i et sikkerhetskopisett.

 • Filene befinner seg i en kilde som du har inkludert i et sikkerhetskopisett.

Følgende tabell viser tildekkingsikonene for sikkerhetskopieringsstatus for filene på datamaskinen:

Grønt ikon med hake

Angir at filen er sikkerhetskopiert

Dette ikonet endres til blått ikon med piler hvis du endrer filen.

Blått ikon med piler

Angir at filen ikke er sikkerhetskopiert

Dette ikonet blir grønt når Norton-produktet sikkerhetskopierer filen automatisk når PC-en er inaktiv.

Grått ikon med en skråstrek

Angir at filen er utelatt fra sikkerhetskopiering

Norton-produktet viser deaktivert sikkerhetskopistatus for en fil når du utelater filen fra et av sikkerhetskopisettene.

Hvis du har oppgradert fra Norton 360 til Norton Security, vises de filene som du har sikkerhetskopiert med Norton 360 som om de ikke er sikkerhetskopierte. Men sikkerhetskopisettene overføres til Norton Security. Når en sikkerhetskopiering utføres, synkroniserer Norton Security sikkerhetskopisettet med filene som allerede er sikkerhetskopierte. For filene som allerede er sikkerhetskopierte, endrer statusikonet seg til grønt.

Norton-produktet gir Norton Backup Drive i Windows Explorer etter at du har konfigurert sikkerhetskopiering. Norton Backup Drive inneholder en liste over målplasseringer for sikkerhetskopier der filene dine er sikkerhetskopiert.

Du kan bruke alternativet Kontekstmeny til å legge til en fil eller mappe i, eller utelate den fra, et sikkerhetskopisett. Dette gjør du ved å høyreklikke på den. Du må konfigurere sikkerhetskopiering i vinduet Administrer sikkerhetskopisett før du kan bruke denne funksjonen.

Du kan bruke alternativet Egenskaper hvis du vil vise flere opplysninger om statusikonene for sikkerhetskopiering. Når du høyreklikker en fil som du har sikkerhetskopiert, og ser på egenskapene, kan du vise detaljer om sikkerhetskopieringen i kategorien Sikkerhetskopi. Kategorien Sikkerhetskopi viser tilstand for hvert sikkerhetskopisett og siste tidspunkt for sikkerhetskopiering.

Du kan slå av disse alternativene hvis du ikke vil se ikonene og status for sikkerhetskopiering.

Slå av alternativer for sikkerhetskopiering

 1. Klikk på Innstillinger i hovedvinduet til Norton.

 2. Klikk på Innstillinger for sikkerhetskopiering i vinduet Innstillinger.

 3. I vinduet Innstillinger for sikkerhetskopiering gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil slå av ikontildekking, går du til raden Overlapping av sikkerhetskopistatus og flytter På/av -bryteren til Av.

  • Hvis du vil slå av Norton Backup Drive, går du til raden Norton Backup Drive og flytter På/av -bryteren til Av.

  • Hvis du vil slå av høyreklikkmenyen for sikkerhetskopiering, går du til raden Kontekstmeny og flytter På/av -bryteren til Av.

  • Hvis du vil slå av kategorien Sikkerhetskopi på siden Egenskaper, går du til raden Egenskaper og flytter På/av -bryteren til Av.

 4. Klikk på Bruk i Innstillinger -vinduet.

Slå på alternativer for sikkerhetskopiinnstillinger

 1. Klikk på Innstillinger i hovedvinduet til Norton.

 2. Klikk på Innstillinger for sikkerhetskopiering i vinduet Innstillinger.

 3. I vinduet Innstillinger for sikkerhetskopiering gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil slå på ikontildekking, går du til raden Overlapping av sikkerhetskopistatus og flytter På/av -bryteren til .

  • Hvis du vil slå på Norton Backup Drive, går du til raden Norton Backup Drive og flytter På/av -bryteren til .

  • Hvis du vil slå på høyreklikkmenyen for sikkerhetskopiering, går du til raden Kontekstmeny og flytter På/av -bryteren til .

  • Hvis du vil slå på kategorien Sikkerhetskopi på siden Egenskaper, går du til raden Egenskaper og flytter På/av -bryteren til .

 4. Klikk på Bruk i Innstillinger -vinduet.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v19829044_ns_backup_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 18/06/2018