Andre produkter

Slå innstillinger for sikkerhetskopiering på eller av

I Norton 360 Online har du ulike alternativer for å håndtere innstillinger for sikkerhetskopiering. I innstillingene for sikkerhetskopiering i Norton 360 Online kan du se sikkerhetskopieringsdetaljer for en bestemt fil ved hjelp av ikonoverlegg, uten at du trenger å åpne produktet. Du kan også bruke ikonoverlegg til å vise sikkerhetskopieringsstatus for en fil eller mappe. Du kan også bruke siden Egenskaper for en fil til å kontrollere sikkerhetskopieringsstatus for settene.

Når alternativet Tildekking for sikkerhetskopistatus er slått på, viser Norton 360 Online et statusikon for filene, ut fra følgende forhold:

 • Filene tilhører en sikkerhetskopieringskategori som er inkludert i et sikkerhetskopisett.

 • Filene befinner seg i en kilde som du har inkludert i et sikkerhetskopisett.

Følgende tabell viser tildekkingsikonene for sikkerhetskopieringsstatus for filene på datamaskinen:

Grønt ikon med hake

Angir at filen er sikkerhetskopiert

Dette ikonet endres til blått ikon med piler hvis du endrer filen.

Blått ikon med piler

Angir at filen ikke er sikkerhetskopiert

Ikonet endres til grønt når Norton 360 Online sikkerhetskopierer filen automatisk når PCen er inaktiv.

Grått ikon med en skråstrek

Angir at filen er utelatt fra sikkerhetskopiering

Norton 360 Online viser deaktivert sikkerhetskopistatus for en fil når du utelater filen fra et av sikkerhetskopisettene.

Norton 360 Online viser Norton Backup Drive i Windows Utforsker etter at du har konfigurert sikkerhetskopiering. Norton Backup Drive inneholder en liste over målplasseringer for sikkerhetskopier der filene dine er sikkerhetskopiert.

Du kan bruke alternativet Kontekstmeny til å legge til en fil eller mappe i, eller utelate den fra, et sikkerhetskopisett. Dette gjør du ved å høyreklikke på den. Du må konfigurere sikkerhetskopiering i vinduet Administrer sikkerhetskopisett før du kan bruke denne funksjonen.

Du kan bruke alternativet Egenskaper hvis du vil vise flere opplysninger om statusikonene for sikkerhetskopiering. Når du høyreklikker en fil som du har sikkerhetskopiert, og ser på egenskapene, kan du vise detaljer om sikkerhetskopieringen i kategorien Sikkerhetskopi. Kategorien Sikkerhetskopi viser tilstand for hvert sikkerhetskopisett og siste tidspunkt for sikkerhetskopiering.

Du kan slå av disse alternativene hvis du ikke vil se ikonene og status for sikkerhetskopiering.

Slik slår du av alternativer for sikkerhetskopiering:

 1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

 2. Klikk på Innstillinger for sikkerhetskopiering under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

 3. I vinduet Innstillinger for sikkerhetskopiering gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil slå av ikontildekking, går du til raden Tildekking for sikkerhetskopistatus og flytter Av/på -bryteren til høyre mot Av.

  • Hvis du vil slå av Norton Backup Drive, går du til raden Norton Backup Drive og flytter Av/på -bryteren til høyre mot Av.

  • Hvis du vil slå av høyreklikkmenyen for sikkerhetskopiering, går du til raden Kontekstmeny og flytter Av/på -bryteren til høyre mot Av.

  • Hvis du vil slå av kategorien Sikkerhetskopi på siden Egenskaper, går du til raden Egenskaper og flytter Av/på -bryteren til høyre mot Av.

 4. Klikk på Bruk i Innstillinger -vinduet.

Slik slår du på alternativer for sikkerhetskopiering:

 1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

 2. Klikk på Innstillinger for sikkerhetskopiering under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

 3. I vinduet Innstillinger for sikkerhetskopiering gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil slå på ikontildekking, går du til raden Tildekking for sikkerhetskopistatus og flytter Av/på -bryteren til venstre mot På.

  • Hvis du vil slå på Norton Backup Drive, går du til raden Norton Backup Drive og flytter Av/på -bryteren til venstre mot På.

  • Hvis du vil slå på høyreklikkmenyen for sikkerhetskopiering, går du til raden Kontekstmeny og flytter Av/på -bryteren til venstre mot På.

  • Hvis du vil slå på kategorien Sikkerhetskopi på siden Egenskaper, går du til raden Egenskaper og flytter Av/på -bryteren til venstre mot På.

 4. Klikk på Bruk i Innstillinger -vinduet.

Om innstillinger for sikkerhetskopiering

Sikkerhetskopiere filer

Gjenopprette filer

Om Norton sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v19829044_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 03/11/2011