Slette en fil fra sikkerhetskopisettet på Norton Backup Drive

Du kan velge og slette en fil fra et sikkerhetskopisett på Norton Backup Drive. Norton 360 Online sikkerhetskopierer ikke den slettede filen neste gang sikkerhetskopiering kjøres. Du kan også klikke på filen hvis du vil åpne og vise filens innhold før du gjenoppretter den.

Slik sletter du en fil fra sikkerhetskopisettet på Norton Backup Drive

  1. I Windows Utforsker klikker du på Norton Backup Drive.

  2. Velg målplasseringen for sikkerhetskopiering, og gå til sikkerhetskopisettet som inneholder den sikkerhetskopierte filen.

  3. Gjør ett av følgende:

    • Høyreklikk for å velge filene du vil slette, og klikk så på Slett.

    • Velg filen og klikk deretter på Slett.

Om Norton Backup Drive

Gjenopprette en fil fra sikkerhetskopisettet på Norton Backup Drive

Vise sikkerhetskopifiler på Norton Backup Drive

Gjenopprette filer

Om løsninger på problemer med sikkerhetskopier

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v19828930_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 28/10/2011