Andre produkter

Opprette nytt sikkerhetskopisett

Du kan opprette flere sikkerhetskopisett med ulike innstillinger. Du kan for eksempel opprette et sikkerhetskopisett for å sikkerhetskopiere bildene dine til din lokale, faste stasjon. Du kan opprette et annet sikkerhetskopisett for å sikkerhetskopiere videoer til CD. Du kan også stille inn forskjellige tidsplaner for hvert sikkerhetskopisett.

Når du oppretter et nytt sikkerhetskopisett, bruker Norton 360 Online standardinnstillingene for sikkerhetskopisett. Du kan endre innstillingene hvis standardinnstillingene ikke oppfyller dine behov.

Du kan gi hvert sikkerhetskopisett et eget navn. Standardnavnet til et sikkerhetskopisett er DefaultSet. Du kan velge å beholde standardnavnet. Men når du lager et nytt sett, må du gi det et nytt navn. Navnet på sikkerhetskopisettet kan ikke bestå av flere enn 32 alfanumeriske tegn. Du kan ikke opprette mer enn ti sikkerhetskopisett.

Slik oppretter du et nytt sikkerhetskopisett

  1. I hovedvinduet til Norton 360 Online klikker du på Sikkerhetskopiering og deretter på Administrer sikkerhetskopisett.

  2. Klikk på Opprett nytt sikkerhetskopisett under Ting du kan gjøre i kategorien Sammendrag.

  3. I vinduet som vises, skriver du inn et navn for sikkerhetskopisettet og klikker på OK.

  4. Klikk på en filkategori under Filtyper, i kategorien Hva.

  5. Klikk på Lagre innstillinger i vinduet Administrer sikkerhetskopisett.

Legge filer og mapper til et sikkerhetskopisett

Utelate filer og mapper fra sikkerhetskopisett

Slette sikkerhetskopisett

Om sikkerhetskopisett

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v19828923_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 28/10/2011