Andre produkter

Om sikkerhetskopisett

Med Norton 360 Online kan du opprette flere sett med sikkerhetskopikonfigurasjoner. Konfigurasjonen er et regelsett som kalles sikkerhetskopisett. Du kan angi filene du vil sikkerhetskopiere, målplasseringen du vil sikkerhetskopiere filene til og tidspunktet du vil sikkerhetskopiere på. Du kan bruke flere sikkerhetskopisett til å sikkerhetskopiere forskjellige kombinasjoner av filer til forskjellige plasseringer.

Du kan gjøre følgende:

  • Du kan opprette flere sikkerhetskopisett med forskjellige regler. Du kan for eksempel opprette et sikkerhetskopisett for å sikkerhetskopiere bildene dine til din lokale, faste stasjon. Du kan også opprette et annet sikkerhetskopisett for å sikkerhetskopiere videoer til CD. Du kan stille inn forskjellige tidsplaner for hvert sikkerhetskopisett.

  • Du kan endre et sikkerhetskopisett slik at det inkluderer eller utelater filer eller filkategorier, eller velge en annen målplassering som filene skal sikkerhetskopieres til. Du kan endre tidsplan for et sikkerhetskopisett. Du kan også gi nytt navn til et sikkerhetskopisett dersom navnet ikke er beskrivende for settet etter at du har endret reglene.

  • Du kan slette et sikkerhetskopisett når du ikke trenger det mer. Du kan opprette et nytt sikkerhetskopisett hvis du vil begynne sikkerhetskopiering fra starten av.

Kategorien Sammendrag i vinduet Administrere sikkerhetskopisett viser regelsettet du har konfigurert for hvert sikkerhetskopisett. Du kan velge et sikkerhetskopisett fra rullegardinlisten Sikkerhetskopisettnavn for å vise reglene. På denne måten kan du holde oversikten over filene eller filkategoriene som Norton 360 Online sikkerhetskopierer til forskjellige målplasseringer. Du kan også endre reglene om det er nødvendig. I tillegg kan du se dato og klokkeslett for siste sikkerhetskopieringsaktivitet for et sett.

Opprette nytt sikkerhetskopisett

Endre eller gi nytt navn til et sikkerhetskopisett

Slette sikkerhetskopisett

Om Norton sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v19828918_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 28/10/2011