Slå sikkerhetskopi av eller på

Når alternativet Sikkerhetskopi er slått på, sikkerhetskopierer Norton-produktet filene automatisk når datamaskinen er inaktiv. Hvis du imidlertid ønsker å deaktivere den midlertidig, kan du slå den av i selve programmet.

Når du deaktiverer sikkerhetskopiering, endres sikkerhetskopistatusen i hovedvinduet i Norton fra Beskyttet til Deaktivert. I tilstanden Deaktivert deaktiverer Norton-produktet all automatisk sikkerhetskopiering av filer. Du kan bruke alternativet Kjør sikkerhetskopiering nå i hovedvinduet hvis du vil sikkerhetskopiere filer fra alle sikkerhetskopisett.

Du kan aktivere eller deaktivere sikkerhetskopiering i et av vinduene Innstillinger, Innstillinger for sikkerhetskopiering eller Sikkerhetskopidetaljer :

Slå av eller på sikkerhetskopiering fra vinduet Innstillinger

 1. Klikk på Innstillinger i hovedvinduet i Norton.

 2. Under Hurtigkontroller i vinduet Innstillinger gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil deaktivere sikkerhetskopiering, fjerner du avmerkingen ved Sikkerhetskopiering.

  • Hvis du vil aktivere sikkerhetskopiering, merker du av ved Sikkerhetskopiering.

Aktivere eller deaktivere sikkerhetskopiering fra vinduet Innstillinger for sikkerhetskopiering

 1. Klikk på Innstillinger i hovedvinduet i Norton.

 2. Klikk på Innstillinger for sikkerhetskopiering i vinduet Innstillinger.

 3. I vinduet Innstillinger for sikkerhetskopiering gjør du ett av følgende:

  • Flytt På/av -bryteren til Av for å deaktivere sikkerhetskopiering.

  • Flytt På/av -bryteren til for å aktivere sikkerhetskopiering.

 4. Klikk på Bruk i Innstillinger -vinduet.

Aktivere eller deaktivere sikkerhetskopiering fra vinduet Sikkerhetskopidetaljer

 1. Gå til hovedvinduet i Norton og klikk på Sikkerhetskopiering. Deretter klikker du på Vis detaljer.

 2. Gjør ett av følgende under Ting du kan gjøre: i vinduet Sikkerhetskopidetaljer :

  • Hvis du vil deaktivere sikkerhetskopiering, klikker du på Deaktiver sikkerhetskopiering.

  • Hvis du vil aktivere sikkerhetskopiering, klikker du på Aktiver sikkerhetskopiering.

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v19828915_ns_backup_no_no
Operativsystem: Windows
Sist endret: 18/06/2018