Andre produkter

Slå sikkerhetskopiering på eller av

Når alternativet Sikkerhetskopi er slått på, sikkerhetskopierer Norton 360 Online filene automatisk når datamaskinen er inaktiv. Hvis du imidlertid ønsker å deaktivere den midlertidig, kan du slå den av i selve programmet.

Når du deaktiverer sikkerhetskopiering, endres Sikkerhetskopistatus i hovedvinduet i Norton 360 Online fra Beskyttet til Deaktivert. I tilstanden Deaktivert deaktiverer Norton 360 Online all automatisk sikkerhetskopiering av filer. Du kan bruke alternativet Kjør sikkerhetskopiering nå i hovedvinduet hvis du vil sikkerhetskopiere filer fra alle sikkerhetskopisett.

Du kan aktivere eller deaktivere sikkerhetskopiering i et av vinduene Innstillinger, Innstillinger for sikkerhetskopiering eller Sikkerhetskopidetaljer :

Slik aktiverer eller deaktiverer du sikkerhetskopiering fra vinduet Innstillinger :

 1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

 2. Under Hurtigkontroller i vinduet Innstillinger gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil deaktivere sikkerhetskopiering, fjerner du avmerkingen ved Sikkerhetskopiering.

  • Hvis du vil aktivere sikkerhetskopiering, merker du av ved Sikkerhetskopiering.

Slik aktiverer eller deaktiverer du sikkerhetskopiering fra vinduet Innstillinger for sikkerhetskopiering :

 1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

 2. Klikk på Innstillinger for sikkerhetskopiering under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

 3. I vinduet Innstillinger for sikkerhetskopiering gjør du ett av følgende:

  • Flytt Av/på -bryteren til høyre mot Av for å deaktivere sikkerhetskopiering.

  • Flytt Av/på -bryteren til venstre mot På for å aktivere sikkerhetskopiering.

 4. Klikk på Bruk i Innstillinger -vinduet.

Slik aktiverer eller deaktiverer du sikkerhetskopiering fra vinduet Sikkerhetskopidetaljer :

 1. I hovedvinduet til Norton 360 Online klikker du på Sikkerhetskopiering og deretter på Vis detaljer.

 2. Gjør ett av følgende under Ting du kan gjøre: i vinduet Sikkerhetskopidetaljer :

  • Hvis du vil deaktivere sikkerhetskopiering, klikker du på Deaktiver sikkerhetskopiering.

  • Hvis du vil aktivere sikkerhetskopiering, klikker du på Aktiver sikkerhetskopiering.

Om innstillinger for sikkerhetskopiering

Sikkerhetskopiere filer

Gjenopprette filer

Om Norton sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

Løsningen gjorde det enklere å håndtere problemet.

Ja Nei

Hjelp oss med å forbedre denne løsningen.

Takk for at du hjelper oss med å forbedre denne tjenesten.

Hva vil du gjøre nå?

Bla gjennom sidene til du finner løsninger eller Kontakt oss.

DOCID: v19828915_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 03/11/2011