Slå sikkerhetskopiering på eller av

Når alternativet Sikkerhetskopi er slått på, sikkerhetskopierer Norton 360 Online filene automatisk når datamaskinen er inaktiv. Hvis du imidlertid ønsker å deaktivere den midlertidig, kan du slå den av i selve programmet.

Når du deaktiverer sikkerhetskopiering, endres Sikkerhetskopistatus i hovedvinduet i Norton 360 Online fra Beskyttet til Deaktivert. I tilstanden Deaktivert deaktiverer Norton 360 Online all automatisk sikkerhetskopiering av filer. Du kan bruke alternativet Kjør sikkerhetskopiering nå i hovedvinduet hvis du vil sikkerhetskopiere filer fra alle sikkerhetskopisett.

Du kan aktivere eller deaktivere sikkerhetskopiering i et av vinduene Innstillinger, Innstillinger for sikkerhetskopiering eller Sikkerhetskopidetaljer :

Slik aktiverer eller deaktiverer du sikkerhetskopiering fra vinduet Innstillinger :

 1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

 2. Under Hurtigkontroller i vinduet Innstillinger gjør du ett av følgende:

  • Hvis du vil deaktivere sikkerhetskopiering, fjerner du avmerkingen ved Sikkerhetskopiering.

  • Hvis du vil aktivere sikkerhetskopiering, merker du av ved Sikkerhetskopiering.

Slik aktiverer eller deaktiverer du sikkerhetskopiering fra vinduet Innstillinger for sikkerhetskopiering :

 1. I Norton 360 Online-hovedvinduet klikker du på Innstillinger.

 2. Klikk på Innstillinger for sikkerhetskopiering under Detaljerte innstillinger i vinduet Innstillinger.

 3. I vinduet Innstillinger for sikkerhetskopiering gjør du ett av følgende:

  • Flytt Av/på -bryteren til høyre mot Av for å deaktivere sikkerhetskopiering.

  • Flytt Av/på -bryteren til venstre mot På for å aktivere sikkerhetskopiering.

 4. Klikk på Bruk i Innstillinger -vinduet.

Slik aktiverer eller deaktiverer du sikkerhetskopiering fra vinduet Sikkerhetskopidetaljer :

 1. I hovedvinduet til Norton 360 Online klikker du på Sikkerhetskopiering og deretter på Vis detaljer.

 2. Gjør ett av følgende under Ting du kan gjøre: i vinduet Sikkerhetskopidetaljer :

  • Hvis du vil deaktivere sikkerhetskopiering, klikker du på Deaktiver sikkerhetskopiering.

  • Hvis du vil aktivere sikkerhetskopiering, klikker du på Aktiver sikkerhetskopiering.

Om innstillinger for sikkerhetskopiering

Sikkerhetskopiere filer

Gjenopprette filer

Om Norton sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Takk!

Takk for at du bruker Norton-støtte.

< Tilbake

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

DOCID: v19828915_N360_N360SOS_6_no_no
Operativsystem: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Sist endret: 03/11/2011